Veel opties voor Fanny Blankers Koenlaan Hoofddorp

Bart Boele
Hoofddorp

De Fanny Blankers Koenlaan in Hoofddorp is ’een rommeltje, chaotisch’. Meer kan de verkeersdeskundige van bureau Royal Haskoning er niet van maken.

,,Het is onoverzichtelijk. Een 30 km/u-gebied terwijl het een 50 km/u-weg zou moeten zijn, fietsers en voetgangers hebben voorrang bij het oversteken en kijken dus niet uit en er rijden nu ook nog 237 bussen per etmaal. Die bussen maken de situatie niet erger, maar versterken de onoverzichtelijke situatie wel.’’

Samen met een klankbordgroep waarin wijkraad, ondernemers, het Haarlemmermeer Lyceum, bewoners, politie, busbedrijf Connexxion en de gemeente zitten zijn drie mogelijkheden voor de herinrichting van de laan gemaakt.

Dinsdagavond werden die gepresenteerd op een bewonersavond, waar ruim honderd mensen op af kwamen.

De opties zijn in grote lijnen een verbetering van de huidige situatie, aan beide zijden een fietspad of een weg waar fietsers, voetgangers, auto’s en bussen een gelijkwaardige positie hebben.

Voordat de deskundige varianten kon presenteren wilden mensen uit de zaal weten waarom er sinds december eigenlijk 237 Connexxion-bussen van lijn 341 zijn komen te rijden. Dat ligt ingewikkeld, legt de gebiedsmanager van de gemeente uit.

De gemeente heeft het openbaar vervoer verplicht ondergebracht bij de Vervoerregio Amsterdam.

Die heeft de concessie gegund aan Connexxion en dat bedrijf heeft besloten dat lijn 341 over de Fanny Blankers Koenlaan is gaan rijden. Een ’gelaagde beslissing’ heet dat dan.

,,Maar’’, zegt de gebiedsmanager er bij, ,,er waren al klachten over de verkeersveiligheid. De situatie is onoverzichtelijk, er zijn veel oversteekmogelijkheden. We hebben het over ouders met kleine kinderen, jongeren, automobilisten en bussen.’’

De zaal wil opheldering van de aanwezige Haarlemmermeerse verkeerswethouder Derk Reneman (VVD), die ook in het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam zit. Hij wil alleen na de presentatie van de drie gepresenteerde herinrichtingen een-op-een met bewoners in gesprek.

De bewoners kunnen nu, ook digitaal via de website van de gemeente, een voorkeur aangeven van de gewenste herinrichting. Daarbij kan de ene variant worden gekozen bij het parkeerterrein van het winkelcentrum en een andere voor het Haarlemmermeer Lyceum.

Rector Bart Oremus doet een oproep. ,,Denk goed na. Pubers hebben een gestructureerde route naar school nodig. In deze varianten wordt veel ruimte geboden. Die moet je pubers niet geven.

Er gebeuren meer aanrijdingen dan worden geregistreerd, dan ligt aan deze kinderen. Hou daar rekening mee, maak de weginrichting logisch.’’

Volgens sommige bewoners zijn de 237 bussen per etmaal niet het probleem op de Fanny Blankers Koenlaan, maar de vele fietsers.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.