Aanpak ’landje pik’ te duur voor Haarlemmermeer

Bart Boele
Hoofddorp

De publieksvriendelijke aanpak van ingepikte gemeentegrond werkt goed, maar is te duur om in heel Haarlemmermeer toe te passen.

In 2015 werd begonnen met de aanpak om in gesprek te gaan met bewoners die illegaal grond van de gemeente bij hun tuin hebben getrokken. Als proef werd dat gedaan in Polanen (Nieuw-Vennep), de Goudriaanstraat (Zwaanshoek) en de Söderblomstraat (Hoofddorp). Bij 42 woningen was in 35 gevallen sprake van gebruik van gemeentegrond.

Gekeken is of de grond aan de bewoners kan worden verkocht of dat de gemeente de grond terug krijgt. Uit het overleg zijn 22 verkoopprocedures voortgekomen. In dertien gevallen is het overleg nog gaande.

Als de gemeente deze aanpak in heel Haarlemmermeer gaat toepassen zijn 3,5 extra ambtenaren nodig. Daar is geen geld voor. Er liggen nu 299 meldingen van oneigenlijk gebruik te wachten evenals 232 aankoopverzoeken. In zes gevallen moet nog gekeken worden of er sprake is van verjaring.

De uitgeprobeerde nieuwe aanpak wordt door bewoners positief gewaardeerd. Door de gemeente is gekeken of de goede elementen van het overlegmodel elders in Haarlemmermeer kunnen worden toegepast in een soort ’light-versie’.

Twee oplossingen

Er zijn twee oplossingen uitgewerkt. De eerste is om de proefaanpak ook toe te passen in buurten met veel verzoeken tot aankoop van gemeentegrond en veel meldingen van oneigenlijk gebruik. Daar is, ook gezien de ’werkvoorraad’ 3,5 arbeidsplaats voor nodig. Gekozen is daarom voor de tweede optie: alleen signalen over illegaal gebruik van gemeentegrond beoordelen.

Dat kunnen verzoeken zijn om een stuk grond te kopen, meldingen van illegaal gebruik en beroepen op verjaring omdat het stuk gemeentegrond al heel lang in gebruik is. Deze aanpak kost de gemeente geen extra geld omdat de opbrengsten van grondverkoop de ambtelijke inzet financieren. De verwachting is dat er tussen de 75 en honderd gevallen per jaar kunnen worden verwerkt.

Als ander voordeel wordt gezien dat de gemeente zo reageert op verzoeken en signalen vanuit de bevolking.

Rechtsongelijkheid

Nadeel is dat de rechtsongelijkheid niet wordt weggenomen. Niet gemelde gevallen worden namelijk niet aangepakt. Als dat lang genoeg duurt, kan de zaak verjaren waardoor de gemeente grond kwijtraakt. Daarnaast is er handhaving nodig als de grond niet kan worden verkocht (bijvoorbeeld omdat er nutsleidingen onder liggen) en de gebruikers weigeren om hun tuin te ontruimen.

,,Met de signaalgerichte aanpak verwachten wij dat de behoefte van bewoners om gemeentegrond zonder toestemming in gebruik te nemen zal afnemen’’, zeggen B en W. Er is namelijk nu de mogelijkheid om een aankoopverzoek in te dienen. Bovendien spreekt de gemeente voortaan bewoners aan op het illegaal grondgebruik en krijgen ze de keuze tussen kopen en ontruimen.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.