Dossier Klimop blijft achter slot

Den Haag/Haarlem

De van vastgoedfraude verdachte Aerdenhouter Jan van Vlijmen krijgt geen inzage in het dossier dat de FIOD over zijn zaak heeft vastgelegd, zo blijkt uit een definitieve uitspraak van de Raad van State

Eerder vroeg diens advocaat om inzage in het dossier om er zo achter te komen wat er allemaal over Van Vlijmen en de zogenoemde Klimop-affaire is vastgelegd. De Raad van State wijst het inzageverzoek af omdat het journaal vooral voor intern gebruik is bedoeld.

Openbaarmaking van het FIOD-journaal zou een ongewenst kijkje in de keuken opleveren. Op die manier zouden werkwijzen en politietaken van de FIOD worden blootgelegd. Verder staat het journaal vol met herleidbare persoonlijke meningen van betrokken ambtenaren. Ook dat is op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens een reden om het journaal onder de pet te houden.

Volgens de advocaat van Van Vlijmen bevat het ruim 7500 pagina’s tellend opsporingsjournaal allerlei opsporingsgegevens die de FIOD heeft verzameld rondom de Klimop-affaire, waarbij leidinggevenden de kassen van het Rabo Bouwfonds en het Philips Pensioenfonds enkele tientallen miljoenen euro’s lichter hebben gemaakt.

De minister van financiën weigerde inzage door Van Vlijmen omdat het journaal geen ’systematisch vastgelegde persoonsgegevens’ over Van Vlijmen zou bevatten en je het enorme tekstbestand nauwelijks kan doorzoeken. Met dat laatste is de Raad van State het niet eens.

Het FIOD-journaal is wel degelijk een systematisch opgebouwd bestand met persoonsgegevens. En daarmee valt het bestand in principe te raadplegen. Alleen om inhoudelijke redenen van privacy en bescherming van de politietaken hoeft de minister het bestand niet openbaar te maken.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.