Gemeenteraad schiet Haarlemse Dolhuysbrug af

Haarlem

De Dolhuysbrug voor fietsers dwars door de Bolwerken is voorlopig van tafel. Een raadsmeerderheid ziet de brug nu niet zitten. Dat bleek donderdag bij de behandeling van een studie naar twee varianten om het groeiende fietsverkeer achter het station op te vangen.

PvdA, ChristenUnie en GroenLinks sluiten de Dolhuysbrug niet uit maar de rest van de gemeenteraad is tegen. De aanwezigen van de actiegroep ’geen mug wil die brug’ op de publieke tribune haalden opgelucht adem, ze konden bijna niet geloven dat de fietsbrug van tafel is.

Het debat in de raadscommissie beheer is te danken aan de Actiepartij. Die was altijd tegen de Dolhuysbrug maar zag ook het probleem van het groeiende fietsverkeer op zich af komen. Gert-Jan Hulster: ,,Want we willen een verdubbeling van het aantal fietsers.” Een amendement van die partij om te onderzoeken of er een alternatief was om het groeiend aantal fietsers op te vangen, werd door een meerderheid gesteund en er kwam een onderzoek.

Daaruit blijkt dat aanleg van de Dolhuysbrug een optie is die geen bomen kost, maar het is niet de oplossing voor alle problemen. De Kennemerbrug aanpassen kan ook en kost wel bomen. Beide varianten hebben voors en tegens. Zo is de variant om de Kennemerbrug aan te passen tot en met 2023 voldoende om het aantal fietsers op te vangen en daarna moet er nog meer gebeuren.

De VVD is blij dat er eindelijk cijfers zijn van het verwachte aantal fietsers want die ontbraken in het verleden, maar had wel vragen bij de hardheid daarvan. De SP is blij dat een raadsmeerderheid eindelijk tegen de Dolhuysbrug is. Anne Feite Bloem: ,,Het is een raar plannetje dat maar blijft terugkomen. Het probleem zit hem op het Kennemerplein. Een fietsbrug verandert daar niets aan. We moeten breder kijken.”

Trots Haarlem vindt dat de wethouder goed moet luisteren naar de stad. Dat vindt ook Moussa Aynan van Jouw Haarlem die een nogal opvallend voorstel deed. Hij wil een referendum houden over de Dolhuysbrug, maar dat kan nu niet omdat er geen raadsbesluit is. Hij zit daardoor met een dilemma. Het fietsverkeer groeit en daar moet iets aan gebeuren. Of dat nu een Dolhuysbrug is of niet, weet Aynan niet.

Hart voor Haarlem vond dat onzin. ,,We hebben al een referendum op 21 maart en dat zijn de gemeenteraadsverkiezingen”, zei Louise van Zetten.

D66 die inmiddels ook tegen de Dolhuysbrug is, stelde voor om een potje voor de fiets te creëren als de miljoenen voor de Dolhuysbrug niet worden uitgegeven. Misja de Groot: ,,Als de prognoses waar zijn, dan moeten we toch kijken hoe we al dat fietsverkeer gaan opvangen.” De partij ziet meer heil in het uitbannen van de auto naar de randen van de stad. Andere partijen zoals GroenLinks willen graag met omwonenden en belanghebbenden aan tafel om te kijken naar oplossingen voor het fietsverkeer.

Diana van Loenen (PvdA) vond het wel raar dat er sinds de vier jaar dat er over de brug wordt gesproken nog steeds niets is gebeurd. Volgens raadsnestor Jur Visser (CDA) komt dat omdat er altijd al huiver was voor zo’n fietsbrug. ,,We hebben nu voor het eerst een rapport waarmee we na de verkiezingen aan de slag moeten.”

Meer nieuws uit Haarlem