Taalles voor volwassenen

Bart Boele
Hoofddorp

Haarlemmermeer krijgt een Taalhuis. Doel is taalles te geven aan zogenaamde laaggeletterden.

Tussen de 8.500 en 11.000 inwoners beheersen de Nederlandse taal onvoldoende om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving.

Officieel gaat het om acht tot elf procent van de beroepsbevolking, maar Haarlemmermeer hanteert een ruimere doelgroep. Veel laaggeletterden laten zich niet vinden. De anderstaligen vallen wel op, maar de autochtone Nederlander weet het goed te verhullen, waarschijnlijk uit schaamte.

Tot nu toe was de gemeente verplicht taallessen van het regionaal opleidings college (ROC) af te nemen maar vanaf eind dit jaar wordt de aanpak vrijgegeven. De gemeente heeft contact gezocht met de bibliotheek, het P-punt (Graan voor Visch), de vrijwilligerscentrale, het ROC van Amsterdam, het Nova College en Vluchtelingenwerk om naar een nieuwe aanpak van de doelgroep te kijken.

Besloten is in de bibliotheek een Taalhuis te vestigen. Dat is laagdrempelig en bij gebleken behoefte kunnen er dependances in andere bibliotheken worden opgezet. Er wordt een professional ingehuurd voor de intake van mensen, zodat ze naar de best passende taallesmogelijkheid worden verwezen. Daarbij wordt niet per se een diploma nagestreeft, zoals bij het ROC. Een verbetering van de taalvaardigheid die oplevert dat men zich beter kan redden in de maatschappij is voldoende.

Het Taalhuis is bedacht om de huidige tekortkomingen in de benadering van laaggeletterden te verbeteren. Tot nu toe is het aanbod van taallessen versnipperd en weten organisaties niet van elkaar welk aanbod er is. Daarom wordt er niet naar elkaar verwezen. Dat komt omdat er geen centrale plek is waar informatie over alle aanbod is te vinden.

Met het Taalhuis wordt ook gestreeft naar een bredere aanpak, door samen te werken met bijvoorbeeld de Voedselbank, het UWV, het Leer Werk Loket om laaggeletterden te signaleren die tot nu toe buiten beeld blijven.

De landelijke stichting Lezen & Schrijven zorgt voor materiaal, professionalisering van de intake en begeleiding en de training van vrijwilligers. Haarlemmermeer trekt zelf 27.000 euro uit voor de aanstelling van een beroepskracht intake.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.