Niet meer huisuitzettingen in Haarlemmermeer

Wessel Mekking
hoofddorp

Het aantal huisuitzettingen schommelt in Haarlemmermeer jaarlijks rond de vijftig. Zo ook het afgelopen jaar.

In 2012 nam het aantal huisuitzettingen nog flink toe, vermoedelijk als gevolg van de economische crisis. Een gezamenlijke aanpak van instanties leek in 2011 nog zo succesvol. Toen daalde het aantal gezinnen en huishoudens dat gedwongen hun woning moest verlaten tot dertien.

Die ’winst’ is in 2012 geheel teniet gedaan. De situatie nu is schrijnender dan voor 2010, omdat sinds dat jaar gemeente en instanties geen ontruiming afwachten maar die proberen te voorkomen.

Ymere meldt een dreigende huisuitzetting altijd aan de gemeente. ,,Wij proberen dan zo preventief mogelijk te interveniëren door middel van bijvoorbeeld schuldhulpverlening. Dat proberen wij in alle gevallen’’, antwoorden B en W op vragen van PvdA-raadslid Mieke Booij.

Als er kinderen in het spel zijn, brengt de GGD een huisbezoek. De GGD meldt schrijnende gevallen aan Ymere. De gemeente zet dan de maatschappelijke zorg in. Die wordt uitgevoerd door RIBW-KAM, wat staat voor Regionaal Instituut Begeleid Wonen Kennemerland Amsterdam Meerlanden. Het maatschappelijk werk heeft nog capaciteit om gezinnen met kinderen op te vangen.

Uitzettingen wegens huurschuld vormen slechts een deel van alle ontruimingen. Woonfraude is soms ook reden voor een uitzetting. Daar vallen ook illegale onderhuur of wietplantages in woningen onder. In 2012 werden 61 gevallen van woonfraude opgespoord. Dat leidde tot 39 ontruimingen. Daarvan hadden er 27 huurschuld als oorzaak.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.