Windmolens Haarlemmermeer-Zuid weer afgekeurd

Richard Walraven
Abbenes

De provincie Noord-Holland is opnieuw van plan de komst van een windmolenpark met tien turbines bij Abbenes tegen te houden. Stichting Windpark Haarlemmermeer-Zuid, indiener van het plan, houdt echter goede hoop.

Bij de provincie zijn zeventien plannen voor windenergie op land ingediend. Slechts zes daarvan zijn na toetsing door de Omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied voorgelegd aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. De andere elf, waaronder Haarlemmermeer-Zuid, zouden niet aan de eisen op het gebied van ruimtelijke ordening voldoen. Zij hebben echter tot half september tijd om een bezwaarschrift in te dienen.

Balans

Of Stichting Windpark Haarlemmermeer-Zuid dat ook gaat doen, is nog niet duidelijk, laat bestuurslid Wieger Harkema weten. ,,We moeten de balans van deze nieuwste ontwikkeling nog opmaken en kijken welke kansen er liggen.’’

Moedeloos is de stichting echter niet, verzekert Harkema. ,,Komt het park er nu niet, dan wel over vijf jaar. Daar ben ik van overtuigd. Het gekke is dat we de steun hebben van Europa, van Nederland en van de gemeente Haarlemmermeer. Alleen niet van de provincie.’’

En juist de toestemming van het provinciebestuur is cruciaal. ,,Het luchtvaartindelingsbesluit (toegestane bouwhoogte in verband met Schiphol, red.) levert geen problemen op. Verder zou één turbine te dicht bij de modelvliegclub staan. Maar dat probleem is op te lossen’’, somt Harkema op. ,,De gemeente heeft het bestemmingsplan, dat in agrarische activiteiten voorziet, aangepast. Maar dat wordt door de provincie geblokkeerd.’’

Beweging

Harkema denkt echter dat het politieke klimaat op provincieniveau aan het veranderen is. ,,Er is een tijd terug een heel sterke beweging geweest tegen de wildgroei van allerlei windmolens in Noord-Holland, waarvan een aantal ook overlast gaf. Maar ik heb het idee dat dit aan het bewegen is. Als Nederland zijn doelstelling in 2050 volledig op groene stroom over te gaan wil halen, moet er toch veel gebeuren. Daarom houden we goede hoop.’’

De provincie Noord-Holland hoopt in 2017 de knoop door te hakken welke windparken gerealiseerd kunnen worden. De geselecteerde zes (die liggen binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam, Velsen en Hollands Kroon) hebben volgens de provincie samen voldoende capaciteit om de doelstellingen voor groene energie te halen.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.