Asielzoekers huisvesten is verplicht

Richard Walraven
Hoofddorp

De gemeente Haarlemmermeer heeft de afgelopen vijf jaar 372 asielzoekers gehuisvest in 196 woningen. De taakstelling van de rijksoverheid is daarmee bijna gehaald, want de polder had de opdracht 378 onderdak te bieden.

Haarlemmermeer haalt niet elk jaar de taakstelling. In 2012 werden 27 personen ’teveel’ opgevangen, in 2013 dertig te weinig.

Dat blijkt uit antwoorden van B en W op vragen van Forza. Die partij vindt dat de gemeente minder woningen aan asielzoekers moet geven omdat de sociale woningmarkt op slot zit. ,,Het aantal sociale huurwoningen dat beschikbaar komt is inderdaad veel lager dan we gewend waren. Het is een uitdaging voor gemeenten en woningcorporaties in heel Nederland om hier beweging in te krijgen’’, zegt het college van B en W.

Maar ze zeggen erbij dat de gemeente verplicht is de taakstelling van de rijksoverheid uit te voeren. Die taakstelling is naar rato van het aantal inwoners. De VNG heeft gevraagd om rekening te houden met lokale omstandigheden in gemeenten, maar daar is nog geen voorstel voor gemaakt.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.