Haarlemmermeer helpt zorgverleners

Wessel Mekking
haarlemmermeer

Ook zorgverleners die geen contract met de gemeente Haarlemmermeer hebben, kunnen op hulp van de gemeente rekenen om ’overeind’ te blijven. Dat is namelijk in het belang van de inwoner die afhankelijk is van de zorg.

Dat stellen B en W in antwoord op vragen van de HAP. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt sinds 1 januari de zogenaamde persoonsgebonden budgetten (pgb’s) uit, maar bleek niet op die nieuwe taak berekend. Daardoor kwamen mensen zonder pgb en daarmee zonder hulp te zitten.

De gemeente heeft met noodmaatregelen de SVB-voorschotten laten uitbetalen en heeft in een enkel geval rechtstreeks geld overgemaakt naar een pbg-houder zonder geld. De HAP wilde weten wat er gebeurt met pgb-houders van wie de zorgverlener in de problemen komt.

B en W daarover: ,,Zorgaanbieders die zorg leveren aan pgb-houders uit Haarlemmermeer, leveren regelmatig ook zorg aan pgb-houders uit andere gemeenten. Ondanks onze eigen noodmaatregelen kan een zorgaanbieder dan toch in de problemen komen door ontijdige betalingen van de SVB. In dat geval kan de zorgaanbieder terecht bij de Helpdesk Zorgaanbieders van de SVB. Leidt dit niet tot een goede oplossing, dan kan de zorgaanbieder zich wenden tot de gemeente en zullen wij samen met de zorgaanbieder nagaan wat nodig is om te voorkomen dat de continuïteit van zorg voor onze inwoners in gevaar komt. Dit is maatwerk en zal per zorgaanbieder verschillen.’’

De poldergemeente heeft contact met ruim tweehonderd zorgaanbieders. Daarnaast huren pgb-houders zelf zorg in. ,,Wanneer een pgb-houder aangeeft dat zijn zorgaanbieder de zorg niet meer kan (of wil) leveren door het uitblijven van de betalingen, dan kunnen wij in het uiterste geval de factuur zelf betalen. Krijgen wij op dat moment het signaal dat dit niet afdoende is, dan zullen wij de zorgaanbieder benaderen om na te gaan wat nodig is om de continuïteit van zorg voor onze pgb-houder(s) te borgen.’’

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.