‘Alcohol veel meer geaccepteerd’

HAARLEMMERMEER

Alcohol is onder jongeren en hun ouders veel meer geaccepteerd dan drugs. Dat is volgens clustermanager Jeugd Laura Schermer van Brijder de reden dat zich in 2010 meer jongeren met een drugs- dan jongeren met een alcoholprobleem hebben aangemeld.

Uit de cijfers bleek verder dat het drugsprobleem onder jongvolwassenen (19 tot en met 23 jaar) in Hoofddorp een behoorlijke stijging kende. Volgens Schermer is het aantal van 21 behandelde jongeren nog steeds laag. ,,We voeren in Hoofddorp pas sinds anderhalf jaar ambulante behandeling uit. Dat is een systematisch programma om de jongeren van het gebruik te weerhouden. Daarvoor deden we alleen preventie. Dus deze nieuwe methode kan de stijging verklaren. Tot vorig jaar hadden we maar één ambulante medewerker in Hoofddorp. Die is natuurlijk druk met de 21 aanmeldingen en gaat er geen extra melding van maken. Als we meer middelen hebben, willen we er graag één of twee bijplaatsen. Dan zul je zien dat zich ook meer mensen aanmelden.’’

Dat er in de Haarlemmermeer meer drugs- dan alcoholaanmeldingen zijn, is volgens Schermer dus een mentaliteitskwestie. ,,Over het algemeen zijn er natuurlijk meer mensen met een alcoholprobleem, maar dit wordt veel meer geaccepteerd. Op drugsgebruik, wordt met name door ouders sneller gereageerd. Als jongeren zich in het weekeinde lam zuipen, brengen ouders hun kind echt niet naar Brijder.’’

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.