Nieuw plan voor aanpak Ringdijk Haarlemmermeer

Richard Walraven
Haarlemmermeer

Met het plan van aanpak voor de dijk langs de Ringvaart reageren burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer op een brief met zorgen en klachten die zeven dorpsraden naar de gemeente stuurde.

De dorpsraden van Nieuwe Brug/De Liede, Nieuwe Meer, Oude Meer, Rijsenhout, Vijfhuizen, Weteringbrug en Zwaanshoek noemden verkeersveiligheid, parkeren, verzakkingen, verrommeling en vervuiling langs de dijk als punten van aandacht. Ze vinden dat ze onvoldoende zijn betrokken bij de inrichting van de Ringdijk.

Zo bepaalde de gemeente jaren dat er fietsstroken op de hele Ringdijk moeten komen. Maar een dorp als Weteringbrug wil die helemaal niet hebben en steekt sindsdien nogal wat energie in het overtuigen van ambtenaren dat fietsstroken echt niet gewenst zijn.

De dorpsraden hadden liever gehad dat de gemeente niet één lijn voor de hele Ringdijk had getrokken, maar per dorp naar de beste oplossing had gekeken. De energie in die Weteringbrug nu heeft gestoken in de discussie over wel of geen fietsstroken, had dan naar andere zaken gekund.

Maatwerk

B en W gaan nu dus een plan van aanpak maken. Gezien de nadruk die de bestuurders inmiddels leggen op participatie en de wens om maatwerk te leveren, ligt het voor de hand dat de Ringdijk voortaan per dorp bekeken gaat worden. Geen fietsstroken in Wetering brug dus als het dorp dat niet wil.

B en W houden echter nog even het kruit droog. ,,Het is een complex probleem’’, stellen ze, ,,ook al omdat behalve alle Ringdijkdorpen ook het hoogheemraadschap als eigenaar en de provincie als vaarwegbeheerder er bij betrokken zijn.’’

Kansen

,,We willen aandacht besteden aan de kwaliteiten van de Ringdijk en Ringvaart en de kansen. Deze kwaliteiten en kansen liggen ons inziens onder andere op het vlak van cultuurhistorie, cultuur en recreatie’’, aldus B en W in een brief.

Die is niet alleen naar de Ringdijkdorpen gestuurd, maar naar alle dorps- en wijkraden van Haarlemmermeer. Want: ,,In betekenis, gebruik en beleving raken de Ringdijk en de Ringvaart de hele Haarlemmermeerpolder.’’

De lokale problematiek die in de brief werd genoemd, willen B en W samen met de direct betrokkenen gaan oppakken.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.