Noodopvang en participatie

Bart Boele
Vijfhuizen

De discussie over de komst van een noodopvang voor vluchtelingen in Vijfhuizen spitst zich steeds meer toe op twee begrippen: participatie en draagvlak.

Vijfhuizen heeft al een crisisopvang (maximaal 72 uur) gehad, zoals Zandvoort die nu krijgt. De beslissing dat zo’n crisisopvang er komt, is een bevoegdheid van de burgemeester en er is geen participatie mogelijk. Bij een noodopvang (zes maanden tot een jaar) is dat wel het geval.

B en W van Haarlemmermeer hebben in principe al besloten dat er een noodopvang voor maximaal vierhonderd vluchtelingen in Vijfhuizen komt.

,,Voorwaarde is dat de omgeving tijdig betrokken wordt bij nadere invulling van deze opvang. Voor participatie en voor de communicatie neemt het college samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voldoende tijd’’, aldus B en W. Ook moet er voldoende draagvlak in het dorp zijn.

Maar hoe meet je draagvlak en wat is participatie? De Vijfhuizenaren gaan ervan uit dat zij iets te vertellen hebben over de komst van de noodopvang. Ze laten zich informeren door gemeente en COA, maken hun zorgen kenbaar en op grond daarvan vindt de dorpsraad nu dat er voor maximaal ongeveer tweehonderd vluchtelingen draagvlak is in het dorp.

De gemeente lijkt een andere koers te varen. Tijdens een bijeenkomst afgelopen weekeinde deed de burgemeester twee uitspraken. ’Als er geen draagvlak in het dorp is, is dat geen automatisch nee tegen de noodopvang’. En: ’De gemeente bepaalt uiteindelijk of er draagvlak is’.

Met andere woorden: als wij vinden dat er draagvlak is, kan de noodopvang er gewoon komen. En als het COA zegt dat vierhonderd vluchtelingen het minimumaantal is voor een goede organisatie, dan worden het er vierhonderd.

Binnenkort nemen B en W hun definitieve beslissing. Die wordt 19 november aan de gemeenteraad voorgelegd. Zo wordt duidelijk of de Vijfhuizenaren écht of alleen voor spek en bonen hebben mogen participeren. Daarmee staat of valt het vertrouwen van de dorpsbewoners in de lokale democratie.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.