Einde sociale werkplaats AM Groep in zicht

Richard Walraven
Hoofddorp

In 2017 moet de AM Groep - waar mensen werken die niet op eigen kracht een baan kunnen vinden - dicht zijn.

De huidige medewerkers van de AM Groep behouden de rechten die ze hebben. Voor wie zich nieuw aanmeldt, of op 31 december dit jaar nog op de wachtlijst staat, worden andere manieren bedacht om ze aan werk te helpen. Dat hebben de gemeenten Haarlemmermeer, Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn en Ouder-Amstel besloten.

Reden is de Participatiewet die per 1 januari 2015 van kracht wordt. De gemeenten zijn dan verantwoordelijk voor het zogenaamde sociaal domein. De AM Groep past niet in de nieuwe regels. Hoe succesvol die AM Groep ook is. De afgelopen jaren werden steeds meer wsw’ers - mensen die voor werk afhankelijk zijn van de sociale werkplaats - naar ieders tevredenheid bij bedrijven en instellingen geplaatst. Wie daar via de AM Groep terecht is gekomen, behoudt zijn of haar werkplek inclusief loon.

Geld

De vijf gemeenten stellen niet anders te kunnen vanwege de Participatiewet. Het rijk staakt de financiering van de Wet Sociale Werkvoorziening geleidelijk. In 2020 is er geen geld meer beschikbaar. De gemeenten willen samen met directie en ondernemingsraad ’een zorgvuldige afbouw’ regelen. De ondernemingsraad heeft zich hier al kritisch over uitgelaten, juist omdat de AM Groep de afgelopen jaren met veel succes is omgevormd tot een leer-werkbedrijf. Alle geboekte resultaten moeten nu overboord en dat doet pijn.

De Haarlemmermeerse wethouder Ap Reinders is voorzitter van het dagelijks bestuur van de AM Groep. ,,Vrijdag 28 november is er een overleg geweest tussen de vijf AM-gemeenten’’, vertelt hij. ,,Tijdens dit overleg hebben we gesproken over de besluiten om tot ontbinding van de AM Groep te komen. Aansluitend vond een gesprek met de ondernemingsraad plaats.

Voornaamste boodschap is dat er voor de doelgroep in 2015 nog niets verandert qua werk of inzet. Er wordt ingezet op continuering van goede ondersteuning en, waar mogelijk, tot behoud van werk. De afbouw van de AM Groep vindt plaats in maximaal twee jaar.’’

De afzonderlijke gemeenten bepalen voortaan zelf hoe ze mensen kunnen helpen die niet zelfstandig aan betaald werk kunnen komen.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.