Globale uitgangspunten over toekomst Koepel

Tot dusver is de koepel gebruikt voor rondleidingen en concerten© United Photos/Rob van Wieringen

Max Sipkes
Haarlem

,,Er komt vrijwel zeker academisch onderwijs in het Haarlemse Koepelcomplex.” Met die optimistische boodschap loopt de stichting Panopticon nog wat voor de troepen uit; er moet nog veel worden geregeld en besloten.

Onderwijsinhoudelijk zijn heel globale uitgangspunten geformuleerd. „Een breed platform waarin verschillende programma’s een plek krijgen die elkaar versterken.” En: „meebouwen aan een innovatief en verbindend Haarlem.” Ook: „Een sterk maatschappelijke en persoonlijke onderwijsvisie waarin culturele, sociale, etnische en sekseverschillen niet slechts worden getolereerd maar juist geapprecieerd vanuit de gedachte dat alleen zo creativiteit kan bloeien.”

Panopticon denkt nog steeds aan een levendige toekomst voor het voormalige gevangeniscomplex. De gemaakte afspraken zijn nog niet inhoudelijk. Daarvoor is de stichting in principe negen maanden tijd gegeven. Over het collegegeld is nog niets afgesproken. De stichting zelf ziet het liefst, evenals de gemeenteraad, een betaalbare studie Of dat met de nieuwe, particuliere instellingen ook lukt, durft de stichting niet met zekerheid te zeggen.

Door het late afhaken van de UvA en de Open Universiteit kwam Panopticon flink in tijdnood. Het gemeentebestuur bepaalde, na uitvoerige en niet bepaald eensgezinde discussies in de gemeenteraad, dat er voor 10 januari een intentieverklaring moest zijn. Zou die er niet zijn dan kan de gemeente het complex terugkopen.

Panopticon-voorzitter Jacqueline van de Sande zegt dat de tijd te kort was om alle resterende mogelijkheden tegen het licht te houden.

Wethouder Jeroen van Spijk laat weten de ’serieuze voorstellen’ waar hij gisteren kennis van nam te bekijken. Hij gaat, laat een woordvoerder weten, de ondertekende overeenkomsten bestuderen in hoeverre deze overeenkomen met de voorwaarden die de gemeente heeft gesteld.”

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.