Bent u al zelfmanager?

Marcel Olde Rikkert

Marcel Olde Rikkert

Ad Heesbeen

Hoe krijgen we het voor elkaar om met z’n allen meer zorg en ondersteuning te leveren voor minder geld? Dat is de grote uitdaging.

Meer zorg, want we worden steeds ouder. Minder geld, want de overheid betaalt zich blauw en staat in het rood door de AWBZ. Het moet dus anders. Maar hoe? Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn zeggen dat zorginstellingen, gemeentes en burgers het veel meer moeten zoeken in zelfmanagement. Ze bedoelen daarmee dat de patiënt, eventueel geholpen door zijn naasten, zelf in actie moet komen en de regie moet houden over zijn eigen leven. Mijn 90-plus ouders, u en ik mogen als kersverse zelfmanagers onze zorgproblemen zelf oplossen in samenwerking met professionele hulpverleners. Gemakkelijk gezegd. Bent u al zover?

De afgelopen weken heb ik gepeild hoe we ervoor staan. Trudy Jacobs werkt al jaren als verpleegkundige bij ons op de afdeling geriatrie en is expert in het regelen van de zorg na ontslag uit het ziekenhuis. Zij ziet de omslag. „Niet meer wachten, maar doen, is het motto!” Vroeger was de belangrijkste vraag die ze moest beantwoorden: „Kunt u ervoor zorgen dat ik op de eerste plaats van de wachtlijst voor het verzorgings- of verpleeghuis kan komen?” Die vraag wordt bijna nooit meer gesteld. De verplichte eigen bijdrage en de hogere drempels voor verpleeghuiszorg maken dat mensen langer thuis móéten, maar ook wíllen blijven. Er is dan ook vrijwel geen wachtlijst meer. Nu stellen bezorgde kinderen vragen als: „Hoe kan ik voldoende een oogje in het zeil te houden bij mijn alleenstaande vader?” Haar oplossingen zijn divers en hangen af van de context. Soms is het genoeg de buurvrouw van vader regelmatig te verwennen met een bosje bloemen, in ruil daarvoor levert zij graag wat extra toezicht. In andere situaties zijn moderne webcams of particuliere zorgdiensten een oplossing. Trudy is nu coach in zelfmanagement en enthousiast over hoe snel wij het leren. De afgelopen week heb ik bij een aantal lezingen ook onder ouderen kunnen peilen of dit optimistischebeeld klopt. Vrijwel iedereen bleek inderdaad zelf de regie te willen houden, hoewel niemand zich al zelfmanager voelt. Maar men ontmoet wel obstakels onderweg. Eén opvallende is de digitale snelweg. Veel ouderen hekelen de digitale dictatuur, die voor hen onneembare barricaden opwerpt als ze zorg en welzijn zelf proberen te managen. Ambtenaren denken juist dat ze zelfmanagement zo ondersteunen en dat digitale dienstverlening de oplossing is... Toch is het globale beeld dat ik gekregen heb rooskleurig! Er gloort een geweldig sterk leger van zelfmanagers. Edith en Martin, geef ons meer Trudy’s om ons te coachen en wat minder digitale dienstverlening en we managen onszelf.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.