Brandbrief van wijkraad over bus Floriande

Wessel Mekking
Hoofddorp

Laat de nieuwe bus 341 de komende maanden nog niet over de Fanny Blankers-Koenlaan rijden. Wijkraad Floriande heeft een brandbrief met dat verzoek geschreven aan de voorzitter van Vervoerregio Amsterdam.

De wijkraad vreest voor ongelukken als de R-net-bus doordeweeks zestien keer per uur over de Fanny Blankers-Koenlaan gaat rijden. De bedoeling is dat deze bus vanaf 10 december, als de nieuwe dienstregeling in gaat, deze route neemt.

Wethouder verkeer Derk Reneman (VVD) heeft beloofd om in januari met een plan te komen om de laan veiliger te maken. In oktober heeft hij daar een schouw gedaan. ,,Afgesproken is dat de gemeente snelheidsmetingen gaat uitvoeren en op gezette tijden de situatie monitort’’, meldt Renemans woordvoerder. ,,We verwachten dat de resultaten van de snelheidsmetingen en waarnemingen voor het kerstreces binnen zijn. Mochten de resultaten aanleiding geven tot het nemen van maatregelen dan stuurt wethouder Reneman in januari 2018 een plan van aanpak naar de raad.’’

In elk geval tot deze eventuele aanpassingen zijn gedaan, moet de bus een andere route rijden, stelt de wijkraad in haar brandbrief. De bewonersorganisatie vindt de laan nu al onveilig. Dertig kilometer is de maximale snelheid, terwijl de weg is ingericht alsof vijftig het maximum is, stelt de wijkraad. ,,In het verleden zijn snelheden tot wel zeventig kilometer per uur gemeten’’, weet wijkraadvoorzitter Sebastiaan Boon.

De wijkraad wil dat de nieuwe 341 vanaf 10 december de route van de huidige 168 blijft rijden, vertelt Boon. Die bus stopt in de buurt van Sportcomplex Koning Willem-Alexander en Haarlemmermeer Lyceum Zuidrand. Het liefst ziet de wijkraad dat bus 341 ’voorgoed’ de route van de 168 blijft rijden. ,,Als de bus eenmaal over de Fanny Blankers-Koenlaan rijdt, gaat die daar nooit meer weg’’, denkt Boon.

Veel kinderen die op weg zijn naar school, steken de laan over. ,,Ook de aan deze weg gevestigde scholen, de Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland en de politie hebben hun zorgen over de verkeersveiligheid bij ons kenbaar gemaakt’’, stelt Boon in zijn brief. Hij zegt het verzoek ook namens deze organisaties en wijkbewoners te doen. Floriande-bewoonster Carmen Timmerman verzamelde zo’n 2500 handtekeningen van Hoofddorpers die tegen het plan zijn de bus via de Fanny Blankers-Koenlaan te laten rijden.

Reneman zit ook in het dagelijks bestuur van de Vervoerregio. Of het verzoek van de wijkraad kans maakt, daar wil hij ’uit zorgvuldigheid’ nog niet op vooruitlopen.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.