Doorstart voor klankbordgroep Duurzaamheid Heemstede

De gewraakte bevindingen van de klankbordgroep

De gewraakte bevindingen van de klankbordgroep

Sjaak Smakman
heemstede

Als de commissie ruimte later deze maand akkoord gaat met het voorstel van het college, gaat de Heemsteedse klankbordgroep Duurzaamheid het in grotendeels dezelfde samenstelling nog een keer proberen.

Het initiatief voor de doorstart is vanuit de politiek gekomen. ,,Maar die maakte er eerder dit jaar ook een zootje van’’, zegt Hugo Hölscher, een van de mensen die de afgelopen tijd gesprekken over de doorstart voerde.

Vlak voor de raadsverkiezingen ontstond er een heuse rel rond de klankbordgroep. Die had de verkiezingsprogramma’s met elkaar vergeleken op het punt van duurzaamheid en ging in februari de boer op met de bevindingen. Dat leidde tot boosheid bij de partijen die er niet zo goed van af kwamen: VVD, HBB en PvdA zegden in de commissie ruimte het vertrouwen in voorzitter Christiaan van Willenswaard op en lieten weten in de raad een motie daarover te zullen indienen. Die partijen zagen het rapport als een verkapt stemadvies voor D66 of GroenLinks.

Opgestapt

Van Willenswaard besloot per direct op te stappen, alle leden op één na volgden een week later. De afspraak was immers dat de groep onafhankelijk van de gemeente en de politiek kon opereren en gevraagd en ongevraagd advies kon geven op het gebied van duurzaamheid, aldus Hölscher. Bovendien had de groep in januari al het rapport aan alle partijen toegestuurd met de mededeling dat ze daarmee de pers in gingen. Toen reageerde niemand.

Na de verkiezingen volgde een uitnodiging van de fractievoorzitters om te komen praten over een doorstart van de klankbordgroep. Dat verliep volgens Hölscher positief, waarna met de nieuwe wethouder duurzaamheid Remco Ates verder is gepraat. Daaruit is een voorstel gerold voor een nieuwe start. De klankbordgroep blijft ook daarin onafhankelijk en kan gevraagd en ongevraagd adviezen geven. Wel wordt in het voorstel nog sterker benadrukt dat de groep niet onder de politieke verantwoordelijkheid van de wethouder duurzaamheid valt. ,,Wij zien onszelf als onafhankelijk. Als wij vinden dat we iets moeten zeggen, dan moeten we daar ook de vrijheid voor hebben’’, aldus Hölscher. Voordat de groep - inclusief Van Willenswaard - echt aan de slag gaat, wachten Hölscher en de zijnen eerst nog af wat de commissie ruimte later deze maand van de nieuwe opzet vindt. ,,Dat is immers de plek waar de oorlog is begonnen.’’

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.