Michaelschool fuseert door

Sjaak Smakman
haarlemmermeer

De Michaëlschool valt sinds 1 januari na een fusie met acht andere vrije scholen in de regio onder de stichting Ithaka. Het gaat om scholen uit onder meer Haarlem en Hillegom.

De in Haarlem gevestigde stichting wil nu verder uitbreiden door een fusie met de Rudolf Steiner basisschool uit Haarlem.

Met de schaalvergroting wil het schoolbestuur het antroposofische onderwijs een bredere basis geven en verder professionaliseren om het voortbestaan ook op langere termijn zeker te stellen. De voorgenomen fusie van beide stichtingen heeft voor de gemeente Haarlemmermeer op dit moment geen consequenties, zegt onderwijswethouder John Nederstigt.

Wel is de Michaelschool een kleine school met nog maar 51 leerlingen. lthaka heeft de gemeente desgevraagd verzekerd dat er geen geen plannen zijn om de school op te heffen of een fusie aan te gaan met een andere school in de omgeving. Wel dat er acties ondernomen worden voor het omhoog brengen van het aantalleerlingen zodat de school een bestaansrecht krijgt.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.