'Pastor Bartholomée bungelt al een jaar'

Fokke Zaagsma
Haarlem

Het vertrek van pastor Bartholomée valt bij parochianen niet in goede aarde. ,,De pastor bungelt al sinds augustus 2013. Bij een herindeling van pastores en priesters werd zijn naam eerst niet genoemd, toen daar door mensen uit onze kerk wat van werd gezegd, volgden excuses, en dan nu ontbinding van zijn contract. Alfons heeft een zwaar jaar achter de rug.''

In 2010 werd pastor Bartholomée door het bisdom Haarlem-Amsterdam op non-actief gezet uit onenigheid over de oecumene. Hij had samen met voorgangers uit de Protestantse Kerk in Nederland 'diensten van brood en wijn' - geleid, zeer gelijkend op de in protestantse kring bekende viering van het avondmaal.

Problemen

Hoewel zulke gezamenlijke oecumenische vieringen in Schalkwijk al meer dan twee decennia een gewone zaak zijn, heeft de leiding van het bisdom daar recent grote problemen mee.

Noch die achtergrond, noch de vraag hoe ver de samenwerking tussen verschillende kerken zich zou dienen uit te strekken, zou volgens woordvoerder Erik Fennes nu meespelen: ,,Alfons en het bisdom zijn overeengekomen er verder het zwijgen toe te doen.''

Te verwachten

Frans Thisse, woordvoerder van de Eenhoornvieringen in Molenwijk, noemt het gedwongen afscheid van pastor Batholomée iets dat je had kunnen verwachten. ,,Het lijkt op een systematisch proces binnen het bisdom. Pastoraal werkers stappen uit eigener beweging op, of omdat ze het beleid van de kerk niet kunnen volgen, of omdat ze nu eenmaal dichtbij hun pensioen zitten.''

De progressieve beweging aan de rand van de rooms-katholieke gemeenschap vindt deze trend triest in het licht van de ontkerkelijking in Schalkwijk. Thisse: ,,Want welk doel dient dit beleid? Relatief kwetsbare mensen zien hierdoor de vitaliteit uit hun eigen kerk en organisatie wegvloeien. Daar heeft de leiding van het bisdom te weinig oog voor. Ze zijn binnen de hiërarchie te zeer overtuigd van het eigen gelijk.''

Op straat

Na dertien jaar trouwe dienst staat Bartholomée per 30 juni op straat. Op 24 juni neemt de parochie afscheid van hem. Gelovigen, vrienden, collegae uit andere kerken en maatschappelijke organisaties zijn dan present. Op zondag 29 juni wordt om 10 uur een afscheidsviering gehouden in De Moeder van de Verlosserkerk.

Dominee Rob Basten zal er ook zijn: ,,Dinsdagmorgen hebben we het er met collegae-predikanten over gehad: ,,Zo triest, dit! Alfons is 55, waar kan ie nog terecht? Spontaan kwam het gesprek op de vraag: Kunnen wij hem niet in dienst nemen?''

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.