’Cijfers Duinpolderweg rammelen’

Sjaak Smakman
Arnhem

Als de Zuid-Hollandse Provinciale Staten een doortimmerd besluit willen nemen over de Duinpolderweg, moeten ze dat niet doen op basis van wat er nu aan stukken ligt. Die bieden onvoldoende antwoord op de vraag wat de verschillende varianten echt doen voor de bereikbaarheid en bieden al helemaal geen duidelijkheid over de impact van de weg op het landschap.

,,Je kunt natuurlijk als politiek altijd besluiten om nu een keuze te maken’’, zegt Michel Heesen van de Provinciale Adviesgroep Leefomgevingskwaliteit (PAL), ,,maar dat wordt er dan een politieke keuze die vooral is gebaseerd op draagvlak. Dat bergt het gevaar in zich dat het draagvlak afbrokkelt als duidelijk wordt hoe de gekozen variant verkeerskundig en ruimtelijk uitpakt. Dat mensen dan gaan zeggen: als ik dít had geweten, was ik hier helemaal niet voor geweest. Als je pas besluit als je alle feiten scherp hebt, loop je dat risico niet. Dan heb je een veel steviger basis.’’

(Lees hier: Provinciale adviescommissie en onderzoekers: rekenwerk Duinpolderweg moet veel beter)

Die feiten liggen op dit moment niet op tafel, vinden de onafhankelijke deskundigen van de PAL, de vele honderden pagina’s aan rapporten ten spijt. In 2013 brachten ze ook al eens advies uit over de Duinpolderweg aan Zuid-Holland.

Een van die adviezen was toen om de varianten niet alleen met gekleurde lijntjes op een kaartje te zetten, maar om er 3D-projecties bij te maken zodat iedereen goed beeld kan krijgen wat de weg voor natuur en landschap betekent.

Dat advies is tot teleurstelling van Heesen en de zijnen nooit opgevolgd. Des te meer reden om dat alsnog te doen nu er echt een besluit moet vallen.

Doorstroming

Fundamenteel is de kritiek in het nieuwe advies op de verkeersberekeningen: zorgen dat het verkeer straks vlot kan doorrijden tussen de Bollenstreek en de A4 is immers de reden voor aanleg van de Duinpolderweg. Die berekeningen schieten nu echter fors tekort, zegt Heesen.

Het nu gebruikte Venom is namelijk een zogeheten statisch model. De grote tekortkoming daarin is dat het geen rekening houdt met kruispunten, rotondes, opritten en dergelijke. Die zijn ‘heel bepalend’ voor de doorstroming, zegt Heesen: een rotonde kun je nu eenmaal niet met 50 kilometer nemen en bij een kruispunt is het verstandig om altijd even af te remmen.

Hoe groot de vertraging is bij knooppunten, hangt verder sterk af van de drukte op de kruisende wegen. Zogeheten dynamische modellen houden daar wel rekening mee en brengen daardoor veel nauwkeuriger in beeld wat een bepaalde (variant van een) weg aan reistijdwinst oplevert.

,,Al is ook dat nog maar een benadering’’, nuanceert Heesen, ,,want verkeer gedraagt zich in werkelijkheid toch altijd weer anders dan modellen voorspellen.’’ Die reistijdwinst is essentieel voor de vraag of een weg lonend is. Die wordt namelijk omgezet in euro’s en vervolgens als (belangrijkste) opbrengst van de weg geboekt.

De weg is omstreden: niet voor niets sleept het proces zich inmiddels al bijna vijftien jaar voort. Dan is het belangrijk om een zo goed mogelijk onderbouwd besluit te nemen, vindt Heesen.

Daar past naast die 3D-projecties ook een veel grondiger berekening van de verkeerseffecten in met een dynamisch verkeersmodel, zei hij onlangs al op een informatiebijeenkomst voor de Zuid-Hollandse Staten.

Beste variant

Het antwoord van de provincie was dat zo’n dynamische berekening als regel pas wordt gemaakt als er een definitieve voorkeursvariant is gekozen. Dat kan, zegt Heesen, maar dat heeft wel twee nadelen.

Het eerste: stel dat dan die voorkeursvariant zwaar tegenvalt, dan moet je alsnog andere mogelijkheden gaan doorrekenen. Dat geeft veel tijdverlies.

Het tweede en veel grotere nadeel: ook als de voorkeursvariant er goed afkomt, weet je niet of een andere variant niet (veel) beter is. Datzelfde speelt uiteraard bij de vraag hoe de verschillende varianten landschappelijk uitpakken.

Heesen denkt dat het extra werk wel te overzien is: de discussie gaat immers vooral over het stuk tussen de N205 en de N208. ,,Bij projecten gaat het vaak over een paar spannende stukjes. Als je je daartoe beperkt, kun je al een heel eind komen.’’

Op 16 mei praat Zuid-Holland verder over de Duinpolderweg. Gedeputeerde Staten zijn nu bezig de 450 zienswijzen te beantwoorden en stuurt die eind juni naar Provinciale Staten . Begin september moeten die de knoop doorhakken, zo is momenteel de planning.

kaart%20sjaak.pdf

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.