Bezetting peuterspeelzalen loopt terug door afname geboortes

Bart Boele

De bezetting van de 23 Haarlemmermeerse peuterspeelzalen is in 2016 met zeven procent gedaald tot 79,5 procent. Dat is het gevolg van het sterk gedaalde geboortecijfer in de jaren 2013 en 2014. Ook de kinderopvang en de scholen in Haarlemmermeer ondervinden daarvan de gevolgen. Het aantal kinderen dat naar een peuterspeelzaal ging daalde in 2016 met negen procent tot 1527 kinderen.

Dat stelt de stichting Kinderopvang Haarlemmermeer in het verslag over 2016. De stichting probeert ondanks de afname van het aantal kinderen zoveel mogelijk peuterspeelzalen open te houden. ,,Met name in enkele kleine kernen wordt de peuterspeelzaal, hoewel onvolledig bezet, toch open gehouden als belangrijke sociale voorziening en plaats waar kinderen zich kunnen ontwikkelen.’’

,,De peuterspeelzalen in Haarlemmermeer vormen de basisinfrastructuur voor voorschoolse educatie en voorschoolse zorg. Zonder de gespreide locaties is het groepsgebonden en succesvolle aanbod niet mogelijk. Peuters kunnen niet vanuit de hele gemeente op één locatie opgevangen worden’’, aldus de stichting.

,,De peuterspeelzalen hebben ook een belangrijke waarde als wijk- of kerngebonden sociaal maatschappelijke voorziening. Veel jonge ouders treffen elkaar daar en kunnen bij de professionals op laagdrempelige wijze hun kleinere of grote vragen en zorgen over de kinderen kwijt. Kinderen leren spelenderwijs heel veel en gaan uitstekend voorbereid naar de basisschool.’’

Dat past, aldus de stichting naadloos in het ’Haarlemmermeerse model’ dat de gemeente heeft ingezet: op alle mogelijke manieren stimuleren dat mensen elkaar ontmoeten en een sociaal netwerk kunnen opbouwen.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.