Premium

Zwanenburgers vieren feestje

Zwanenburgers vieren feestje
Peter Vreeswijk, Frank Gerritse, Jelle Deurman, Saskia Vreeswijk, Frits van Seumeren, Charles van Logchem en René Metz vieren feest.
© united photos/rob van wieringen
Zwanenburg

Op de plaats waar in de nabije toekomst het nieuwe dorpshuis en de sporthal gebouwd zullen worden, op een grasveldje naast de Lidl, is woensdagmiddag een groep Zwanenburgers bijeengekomen. Er heerst een uitgelaten stemming. Deze mensen vieren een feestje.

De Raad van State heeft woensdagochtend de voornaamste bezwaren tegen de bouw van een nieuw dorpshart ongegrond of niet-ontvankelijk verklaard.

Met andere woorden: niets staat de bouw van een nieuw dorpshuis, sporthal en dorpsplein in de weg. ,,Super’’, zegt voorzitter Peter Vreeswijk van de dorpsraad Zwanenburg-Halfweg. Wat hebben ze lang moeten wachten op groen licht vanuit Den Haag. Of althans, groen licht... het is nog wat bleekgroen.

Een van de bezwaarmakers, die op de hoek van de Dennenlaan en de Olmenlaan woont tegen het terrein waar een nieuwe Lidl wordt gebouwd, is door de Raad van State gedeeltelijk in het gelijk gesteld.

De gemeente heeft verzuimd om in de buurt van zijn gevel gedegen ’akoestisch onderzoek’ te verrichten. En dat is nu juist de plek waar de nieuwe Lidl gaat laden en lossen, en waar haastige mensen met winkelwagentjes voorbij zullen razen.

,,Maar dit kan de uiteindelijke realisatie niet in de weg staan’’, meent Kees Bos, lid van de dorpsraad. Voorzitter Peter Vreeswijk vult aan: ,,Daar komen ze wel uit, met die geluidbelasting. Alles ligt klaar om te worden opgepakt.’’

Afbreuk

Daarom moet de gemeente de komende weken beter motiveren waarom het plan vanuit akoestisch oogpunt geen afbreuk doet aan het woon- en leefklimaat van omwonenden. Een dergelijke reparatie is in de ogen van de opgetogen Zwanenburgers peanuts vergeleken bij de zwaarwegend klinkende bezwaren van de Albert Heijn en een andere particulier.

Die bezwaren gingen over het te verwachte tekort aan parkeerplaatsen en verkeersoverlast, het niet of niet op tijd ter inzage leggen van deelplannen, negatieve ontwikkelingen voor de plaatselijke detailhandel als gevolg van de uitbreiding van de Lidl, en mogelijke leegstand van winkels rond de AH.

Alles is door het hoogste rechtsorgaan van tafel geveegd. ,,Ze zijn uitgepoept. Het is nu klaar, uit en over voor ze.’’

Juriste Saskia Vreeswijk vermoedt dat er, na het uitvoeren van het ontbrekende akoestisch onderzoek, een nieuw raadsbesluit moet worden genomen.

Niet duidelijk

,,Dat kan snel gaan denk ik. Dan zal de gemeente waarschijnlijk ook betere afspraken maken over de plaats waar de ingang van de nieuwe Lidl moet komen: aan de voorkant of de achterkant. De Raad van State stipte in haar uitspraak ook aan dat dat aspect niet duidelijk is.’’

De dorpsraad hoopt, niet gespeend van optimisme, dat al voor de zomer de eerste paal van het dorpshuis en de sporthal de grond in kan. Toekomstige gebruikers zijn onder meer handbalvereniging VOS en omni-vereniging Christofoor.

Voorzitter Frank Gerritse van Christofoor is degene geweest die vorig jaar een handtekeningenactie op touw zette om steun te verkrijgen voor de bouw van dorpshuis en sporthal.

,,Die heb ik toen geïnitieerd vanuit de stichting leefbaarheid Zwanenburg-Halfweg en alle verenigingen hebben daarbij geholpen. We hadden 3.500 handtekeningen, die zijn toen allemaal aangeboden aan burgemeester Weterings.’’

Woensdagavond zijn de feestvierders, na de vergadering van de dorpsraad waar de champagne werd ontkurkt, de kroeg ingegaan om ’de overwinning’ te vieren. ,,Even van de wereld af!’’, aldus Gerritse.

Meer nieuws uit Haarlemmermeer

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.