Pré Wonen worstelt met gevolgen van uitspraak over El Mesbahi’s

John Oomkesj.oomkes@hollandmediacombinatie.nl
Haarlem

Pré Wonen gaat zich bezinnen over de aanpak van onrechtmatig gebruik van huurwoningen. Dat is de voorlopige conclusie die de corporatie trekt, nadat zij ruw op de vingers is getikt door het gerechtshof Amsterdam. Pré Wonen vernam dinsdag dat het hof van mening is dat het uit 1986 daterende huurcontract te weinig mogelijkheden biedt om het oudere echtpaar Mohammed (86) en Fatima El Mesbahi uit hun Schalkwijkse portiekflatwoning te zetten.

Het besluit vernietigt om die reden eerdere uitspraken op basis waarvan de El Mesbahi’s is voorgehouden dat zij jaarlijks meer dan zes maanden in hun moederland verbleven en dus uit hun flat konden worden gezet.

Corporaties als Pré Wonen worstelen met de vraag wat nu precies onder onrechtmatig gebruik van huurwoningen wordt verstaan. Jos Dekker, manager wonen van de corporatie: ,,Dat moeten we wel helder zien te krijgen, want het is ongeacht dit vonnis wel onze taak om de schaarse sociale woningen goed te verdelen en te laten gebruiken.’’

Simpelweg een oud huurcontract vervangen door een nieuwe overeenkomst met expliciet strakkere bepalingen, is niet de weg, zo gelooft Dekker: ,,Bovendien, waarom zouden je huurders die dan tekenen? Nee, dit vonnis betekent dat we in geval van misbruik langer en beter moeten zoeken.’’

Woonloopbaan

Opvallend in het vonnis is de mate waarin wordt onderstreept dat Mohammed en Fatima El Mesbahi zich als goed huurder hebben opgesteld. Tijdens hun dertigjarige ’woonloopbaan’ hebben zij het pand ook goed onderhouden en altijd de huur tijdig betaald.

Advocaat Lisa Bosscher van het Haarlems/Amsterdamse kantoor Oass & Kasem denkt dat van dit vonnis precedentwerking kan uitgaan: ,,Er wonen nogal wat ouderen van Marokkaanse en Turkse komaf al jaren in soortgelijke woningen, die de beschikking hebben over huurcontracten waarin niet wordt bepaald wat hun hoofdverblijf is, dan wel hoeveel tijd mensen elk jaar mogen doorbrengen in het land van hun afkomst.’’

Dat betekent naar aanleiding van deze specifieke uitspraak dat corporaties hun dossiervorming rond het gebruik van sociale huurwoningen moeten verbeteren. ,,En vooral de communicatie rond zo’n dossier en het daarmee samenhangende onderzoek moeten verbeteren.’’

In het geval van de El Mesbahi’s was er sprake van buren of oud-buren die in een enkel geval belastende verklaringen over het gebruik van de Schalkwijkse flat hebben afgelegd. In zijn eindoordeel negeert het gerechtshof de betreffende zinsnedes. Een hint van de rechters om te voorkomen dat allerlei mensen het gedrag van ’klikspanen’ gaan vertonen. Advocate Bosscher: ,,Laten we het erop houden dat de bewijsvoering in dit geval onvoldoende was.’’

Pré Wonen zal zich de komende tijd beraden op de vraag of er alsnog een bodemprocedure in dit specifieke geval wordt opgestart.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.