Nutsbedrijven luisteren niet naar Rijsenhout

Bart Boele
Rijsenhout

Onbegrijpelijk maar waar: nutsbedrijven Tennet en Liander houden vast aan de bouw van een transformatorstation pal naast de sportvelden van Rijsenhout.

Niet alleen de bevolking van Rijsenhout begrijpt er niets van, B en W van Haarlemmermeer ook niet.

,,Ons college vindt de keuze van Tennet en Liander voor deze locatie onbegrijpelijk, maar wij hebben de wettelijke verplichting om deze aanvraag, ondanks de bezwaren die wij hebben, wel in behandeling te nemen’’, schrijven ze aan de gemeenteraad. Als de aanvraag aan alle wettelijke eisen voldoet, moet de gemeente Haarlemmermeer er aan meewerken.

Onder druk van de bevolking van Rijsenhout hebben B en W, samen met de provincie, een second opinion-onderzoek laten doen naar de beste locatie van het transformatorstation van twee- bij driehonderd meter groot.

Uit dat onderzoek komt naar voren dat de door Rijsenhout gewenste locatie tegen de Schipholspoorlijn aan technisch niet haalbaar is. De onderzoekers geven aan dat locatie ’2B’, tegen de Geniedijk aan, de voorkeur geniet.

Desondanks kiezen Tennet en Liander voor locatie 2A naast de sportvelden van Rijsenhout.

Dat is namelijk de goedkoopste optie en de nutsbedrijven worden geacht tegen de laagste maatschappelijke kosten te werken. Het transformatorstation is nodig vanwege de glastuinbouw bij Rijsenhout, maar vooral vanwege de datacenters die bij Hoofddorp gebouwd gaan worden.

De bevolking van Rijsenhout loopt al sinds het bekend worden van een mogelijk transformatorgebouw bij het dorp hiertegen te hoop.

De gemeente Haarlemmermeer leek aanvankelijk met de locatie in te stemmen, maar kwam daar op terug gezien de weerstand in Rijsenhout. Het ontbreken van draagvlak is een van de argumenten van de gemeente om deze locatie af te wijzen.

Tijdens een vergadering van Rijsenhouters met vertegenwoordigers van Tennet en Liander is al aangegeven dat de mogelijke bouw van het station nu al zijn schaduw vooruitwerpt.

Mensen die hun woning aan de overkant van de Aalsmeerderweg willen verkopen worden geconronteerd met kopers die afhaken vanwege de mogelijke komst van een transformatorstation.

Ouders laten sportvereniging SCW weten hun kind elders te laten sporten als het station er echt komt. Half Rijsenhout hangt inmiddels vol posters waarvan de boodschap is dat er geen transformatorstation bij het dorp gewenst is.

B en W melden aan de gemeenteraad er alles aan gedaan te hebben om Tennet en Liander ervan te overtuigen dat locatie 2B, bij de Geniedijk, de beste optie is.

,,Wij hebben diverse malen met klem geadviseerd aan Tennet en Liander om locatie 2B te kiezen. Hierbij hebben wij duidelijk gemaakt dat er geen draagvlak is voor locatie 2A. Daarnaast wijst de second opinion uit dat locatie 2B de beste locatie is omdat het de duurzamere variant is (minder energieverlies) en daarmee ook de goedkopere variant in de exploitatie.’’

Tennet en Liander hebben niettemin aangekondigd een vergunning aan te gaan vragen voor locatie 2A. De bewonersgroep Rijsenhout zegt Nee is al bij de dorpsbewoners geld aan het inzamelen om een rechtszaak tegen de nutsbedrijven te gaan aanspannen.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.