Schade vernielingen jaarwisseling 66.000 euro

Brand bij de papiercontainer aan de Planetenlaan. foto Michel van Bergen

Susanne Moerkerk
Haarlem

Tijdens de jaarwisseling is er met vuurwerk behoorlijke schade aangericht aan het straatmeubulair. De eerste schatting komt uit op 66.000 euro. Ook lijkt een nieuwe 'trend' gevaar voor de argeloze wandelaar op te leveren.

Tijdens de afgelopen jaarwisseling is er met vuurwerk behoorlijke schade aangericht.

Jelka de Roos, woordvoerder van Spaarnelanden, laat weten dat de eerste schatting uitkomt rond de 66.000 euro. ,, De inventarisatie loopt nog, dit bedrag kan nog verder oplopen.’’

De Roos: ,,In de ’vuurwerkdagen’ raakten 101 prullenbakken beschadigd, waarvan 27 in Schalkwijk, 23 in Oost en 18 in het centrum. We zien dit jaar een stijging van twintig procent, als het gaat om aantallen beschadigde prullenbakken. 55 verkeersborden hebben vuurwerkschade opgelopen, dit is ongeveer evenveel als bij de vorige jaarwisseling. Ook raakte een informatiebord bij de Haarlemmerhout beschadigd.’’

Putdeksels

De Roos is verrast door een nieuwe invulling van de festiviteiten: ,,We zijn stomverbaasd. Rond de jaarwisseling zijn 25 putdeksels ontvreemd, dat hebben we andere jaren niet meegemaakt. Deze personen hebben denk ik niet nagedacht over de gevolgen daarvan, een metersdiep gat, midden op straat. Waarschijnlijk vonden de afstekers het mooi galmen. We hebben de gaten direct na de meldingen gedicht.’’

De ondergrondse containers zijn beter door de feestdagen gekomen dan vorig jaar, bij de brand op de Planetenlaan raakte een papierbak beschadigd en een huisvuilcontainer aan de Engelandlaan is flink toegetakeld. De Roos heeft nog geen meldingen ontvangen van vernielingen aan speeltoestellen en bankjes.

Ziekenhuis

Het Kennemer Gasthuis heeft een vergelijkbare wisseling doorgemaakt als in 2012/2013. Op 31 december en 1 januari meldden 198 mensen zich bij de eerste hulp. Op de eerste dag van het jaar was er bij twaalf personen sprake van letsel door vuurpijlen. Drie personen zijn doorverwezen naar de huisarts, één van hen had een vuurpijl in het oog gekregen.

Op Nieuwjaarsdag zijn vier mensen opgenomen met een alcoholvergiftiging. Een woordvoerder laat weten dat ook veel mensen van de fiets vielen door de consumptie van alcohol.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.