Besluit over toekomst bibliotheken Bloemendaal pas na de zomer

Annemieke Windt
Bloemendaal

De commissie Samenleving tilt een advies over de bezuinigingen op de openbare bibliotheek in de gemeente Bloemendaal over het zomerreces heen.

Tijdens de bespreking van het voorstel van het college van B en W bleek, dat er bij de raadsleden veel vragen leven over de toekomst van de bibliotheek. Daarom valt de beslissing tijdens de begrotingsbehandeling dit najaar.

Aan de ene kant moet de bibliotheek de rol van ontmoetingsplek vervullen, terwijl er aan de andere kant minder vierkante meters en boeken zijn. De partijen lieten weten, dat ze op dit moment niet kunnen inschatten welke gevolgen een besluit om niet te bezuinigen op de bibliotheek, heeft op andere voorzieningen in de gemeente. Ze willen van wethouder Jur Botter van Welzijn en Onderwijs weten of de welzijnstaken die de bibliotheek op zich wil nemen niet ten koste gaat van het budget voor andere welzijnsorganisaties.

Guus Beliën van het CDA is bang dat de beperking van de openingstijden van de bibliotheek nadelig uitpakt voor het ledenaantal. ,,Dat strookt niet met het idee dat de bibliotheek de rol van dorpsplein op zich zou moeten nemen.’’ Ook Walter Dubach van Liberaal Bloemendaal vindt ruime openingstijden essentieel voor de rol van dorpsplein. ,,In Vogelenzang zit de bibliotheek in een school, waardoor mensen alleen kunnen lenen als de school open is.’’

De raadsleden vinden dat er ook nog teveel onduidelijk is over de toekomst van de drie bibliotheken in de gemeente. Volgens de wethouder moet eerst het toekomstscenario duidelijk zijn voor er over de budgetten kan worden gesproken.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.