Drukte gevreesd in Toolenburg door A4-oprit Hoofddorp-Zuid

Paul van der Kooij
Hoofddorp

Een deel van het verkeer uit Toolenburg dat nu via Van Heuven Goedhartlaan en Kruisweg die snelweg op schiet, zou dan namelijk kunnen kiezen voor de nieuwe optie Nieuwe Bennebroekerweg/Bennebroekerweg/A4. Die route is korter en telt minder verkeerslichten dan de oude.

Toolenburg in en uit via de IJweg zou niet echt een optie zijn door de hoge drempels, ’verkeersonveilige’ fietsstroken op de rijbaan en de slalom richting Nieuwe Bennebroekerweg.

Mocht het inderdaad druk worden rond de Maria Tesselschadelaan, dan kan dat reden zijn voor de wijkraad om extra druk te zetten achter een ’echte’, rechtstreekse verbinding naar de Nieuwe Bennebroekerweg. Het nieuwe Tudorpark krijgt er een, maar de gemeente wil de rest van Toolenburg daar niet hebben.

Verkeerstrechter

Of wijkbewoners ook echt voor de nieuwe oprit Hoofddorp-Zuid zullen kiezen, is volgens de wijkraad overigens moeilijk te voorspellen. Tussen de Spoorlaan en de tweebaans op- en afritten van de A4 zou straks namelijk wel eens een ’verkeerstrechter’ kunnen ontstaan.

Het verkeer moet zich daar namelijk grotendeels behelpen met de Bennebroekerweg zoals die daar nu ligt. In beide richtingen telt die één rijstrook. Rond de op- en afritten zijn wel extra stroken gemaakt. En op de kruising met de Rijnlanderweg wil de gemeente binnenkort beginnen met de aanleg van opstelstroken, zodat afslaand verkeer het doorgaande verkeer niet hindert. Ook worden de stroken voor het doorgaande verkeer wat breder gemaakt.

Duinpolderweg

De gemeente ziet het als een tussenoplossing. Ze hoopt nog steeds op een twee maal tweebaans verbinding tussen A4 en N206 door de Bollenstreek. Ook de provincie Noord-Holland ziet die verlengde Nieuwe Bennebroekerweg als dé oplossing voor veel verkeersproblemen.

Toch heeft ze met Zuid-Holland afgesproken om de komende maanden nut en noodzaak van de Duinpolderweg opnieuw ’goed te onderzoeken’, nu het Rijk er geen cent in lijkt te willen steken.

Floriande

Houdt de wijkraad Toolenburg een vinger aan de pols, de wijkraad Floriande denkt niet veel beter of slechter van de op- en afrit ’Hoofddorp-Zuid’ te worden.

Meten

De gemeente Haarlemmermeer gaat de ’verkeersintensiteit’ op de Maria Tesselschadelaan tweemaal per jaar meten.

In de loop van 2014 moet zo blijken welke gevolgen de extra op- en afrit op de A4 hier heeft. De gemeente verwacht slechts een geringe verkeerstoename. Het merendeel van het verkeer uit Hoofddorp gaat namelijk naar Amsterdam. En voor die automobilisten is de route via Van Heuven Goedhartlaan en - straks - Taurus Avenue ten oosten van NS-station Hoofddorp ’korter en sneller’.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.