Hillegoms GroeiDoei komt met eigen verkiezingswijzer

Sjaak Smakman
Hillegom

Net als vier jaar geleden heeft GroeiDoei weer een stemwijzer gemaakt voor de raadsverkiezingen in Hillegom. GroeiDoei werd in 2008 opgericht om het vol bouwen van de Bollenstreek tegen te gaan.

De 750 leden tellende Hillegomse club heeft de pijlen de afgelopen jaren vooral gericht op de plannen voor de Duinpolderweg, die volgens de vereniging de opmaat zijn naar een grootscheepse verstedelijking van de Bollenstreek.

Op de website groeidoei.nl hebben de initiatiefnemers de programma’s van de standpunten van de Hillegomse partijen over de Duinpolderweg en de woningbouwlocaties in de gemeente naast elkaar gelegd.

Over de Duinpolderweg heeft de realiteit inmiddels de programma’s bij een aantal partijen ingehaald.

De programma’s zijn als regel nogal vaag, maar VVD, D66, BBH en CDA onderschreven vorige maand de officiële zienswijze van de gemeente dat het de middenvariant moet worden, die dan vanaf de N205 via een aquaduct tot aan de Haarlemmerstraat gaat lopen.

GroenLinks en Bloeiend Hillegom zien niets in de weg, de PvdA kiest voor het doortrekken van de Weerlaan naar de N205.

Nog een aardige: BBH wil en de Pastoorslaan als reservelocatie voor woningbouw schrappen, de VVD wil dat daar op zijn vroegst pas na 2040 wordt gebouwd.

Maar ook die partijen hebben wél ingestemd met de zogeheten Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport uit 2016, waarin de Pastoorslaan als reservelocatie werd gehandhaafd voor de jaren na 2030.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.