Drie zware explosieven diep onder de grond aan Aalsmeerderweg Rijsenhout

Bart Boele
Rijsenhout

De eerste drie van zes ’verdachte objecten’ diep in de grond bij Rijsenhout zijn geïdentificeerd als bom uit de Tweede Wereldoorlog.

Van een van de bommen kan het type nog niet met zekerheid worden vastgesteld. Zeker is dat het een zware jongen van 500 kilo is, maar het exacte type is nog niet geïdentificeerd.

„Zeer waarschijnlijk is het een type ontsteker dat pas lang na vallen moest afgaan, zoals ze veel gebruikt werden voor vliegvelden. Dat betekent dat er een grote kans is dat we de bom in de diepe ondergrond moeten laten ontploffen”, aldus een woordvoerder van de gemeente Haarlemmermeer.

Nadat voorafgaand aan de bouw van de tomatenkas van de firma Schenkeveld eerst de bovenste vier meter van de voormalige akker langs de Aalsmeerderweg werd gescand op bommen, waarbij er tientallen werden gevonden, volgde een dieptescan.

Die leverde de zes verdachte objecten op. Twee van de drie gevonden bommen liggen onder het grondwater.

Hoogheemraadschap Rijnland ziet toe op de gevolgen voor het grondwater. Het grote risico is dat er zout grondwater naar boven komt. Dat maakt de landbouwgrond onbruikbaar. Het zoute grondwater zit nu onder wat ’de bodem van Haarlemmermeer’ genoemd kan worden: een stevige grondlaag die zoet en zout water scheidt.

De twee op grote diepte gevonden bommen zitten precies in die scheidingslaag. Als een bom geïdentificeerd kan worden, is hij te vervoeren om elders onklaar te maken. Een niet te identificeren bom moet ter plaatse tot ontploffing worden gebracht. Daarbij kan de scheidingslaag worden beschadigd waardoor zout water naar boven kan komen.

Wellen

„Bij het ruimen van niet gesprongen explosieven bestaat er een kans op het ontstaan van kortsluitstromingen met het diepere zoute grondwater, zogenaamde wellen. De grootste risico’s hierop treden op bij die explosieven die niet vervoerd kunnen worden en ter plaatse onschadelijk moeten worden gemaakt. Rijnland is zich bewust van deze risico’s en die gevolgen die dit kan hebben voor de waterkwaliteit in de polder en daarmee ook voor de boeren. Wij denken dan ook mee hoe de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden met zo weinig mogelijk risico op het ontstaan van nieuwe wellen”, aldus een woordvoerder van Rijnland.

„Het gaat dan bijvoorbeeld om het werken binnen damwanden, het plaatsen van een bronbemaling om de overspanning vanuit het diepere grondwater te verlagen en het aanleggen van droge greppels om het invloedsgebied van de detonatie zoveel mogelijk te beperken. Ook heeft Rijnland in de vergunningsvoorwaarden opgenomen dat indien toch schade aan de ondergrond is ontstaan, dat de grondlagen weer zorgvuldig hersteld worden, zodat het risico op nieuwe wellen zoveel mogelijk beperkt wordt.”

Het ruimen van bommen kost miljoenen, maar zegt de woordvoerder van Haarlemmermeer: ,,Het is noodzakelijk voor de veiligheid. De hele bom-operatie is nodig omdat gemeente Haarlemmermeer en SGN hier glastuinbouwgebied PrimA4a ontwikkelen. De grond moet daarvoor schoon en veilig worden opgeleverd. Ook op andere locaties wordt explosievenonderzoek gedaan. De grondeigenaar is volgens de Arbo-wet verantwoordelijk voor een veilige omgeving.’’

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.