Verhoging OZB Heemstede stuit op bezwaren politiek

Dimitri Walbeek
heemstede

Een meerderheid in de Heemsteedse gemeenteraad, bestaande uit VVD en D66, wijst de door het college van B en W voorgestelde verhoging van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) met 9,1 procent af.

Volgens deze partijen legt het college de rekening van de crisis te eenzijdig neer bij de huiseigenaren. Ze willen dat er meer bezuinigd wordt op het ambtelijk apparaat, de voorzieningen voor het publiek en de investeringen. Pas als daar niets meer te halen valt, kan er met VVD en D66 gesproken worden over een beperkte verhoging van de OZB.

Dat bleek maandagavond uit de eerste discussieronde in de raad over de kadernota 2012. Daarin stelt het college van B en W voor de noodzakelijke 1,7 miljoen aan bezuingingen gelijkelijk te verdelen over investeringen, voorzieningen en ambtenaren. Daarnaast is volgens het college een OZB-verhoging met 9,1 procent in 2013 nodig en moet er 456.000 euro uit de algemene reserve komen.

VVD-woordvoerder Erik Albers pleitte voor meer begrotingsdiscipline. Dit jaar is er volgens hem op diverse posten al een miljoen euro meer uitgegeven dan begroot. Albers: ,,Wie bewaakt hier eigenlijk de balans?’’ In tijden van economische crisis moet de gemeente volgens hem haar ambities terugschroeven. VVD en D66 kwamen met een reeks voorstellen van posten waarop nog bezuinigd kan worden. Volgens D66-woordvoerder Harry van Zon kan men nog tonnen extra besparen door de gemeente-ambtenaren doelmatiger te laten werken.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.