Angst voor Randweg Oost Haarlem

Redacteur Haarlem
haarlem

De eerste stap op weg naar een Oostelijke Randweg lijkt gezet. Het college heeft de provincie gevraagd de verbreding van de Waarderweg te financieren. Tegenstanders eisen een onderzoek naar de gevolgen van deze verdubbeling van het aantal rijbanen in de Waarderpolder.

Oppositie tekent zich binnen en buiten de gemeenteraad af. GroenLinks en Actiepartij krijgen steun van de wijkraden van Haarlem-Noord, Vereniging Behoud de Hekslootpolder en Milieudefensie. Zij allen zien de ontwikkeling met lede ogen aan en denken dat een verbrede Waarderweg meer verkeer zal aantrekken. Als gevolg daarvan voorzien ze een knelpunt op de Schoterbrug en de Vondelweg.

In de ogen van de tegenstanders lijkt het college op termijn ook de deur naar verbreding van de Schoterbrug en de Vondelweg - nu nog eenbaanswegen - open te zetten. De gemeenteraad heeft zich hiertegen echter altijd verzet.

Meer nieuws uit Haarlem

Net binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.