’Daklozen dragen vaak wapens’

Haarlem

Flink wat daklozen in Haarlem lopen gewapend rond. Bezoekers van opvangcentra in de binnenstad dragen niet alleen vaak een schroevendraaier, mes of ander scherp voorwerp op zak, maar blijken ook (nep)vuurwapens bij zich te hebben.

Dat constateren de politie Kennemerland en de gemeente Haarlem. Het gaat om de harddrugsgebruiksruimte aan de Gravinnesteeg, de opvang in het Magdalenaklooster en nachtopvang 'De Slaaphoek' aan de Bakenessergracht. De afgelopen jaren hebben zich diverse incidenten voorgedaan waarbij bezoekers van opvangcentra met een wapen dreigden. Dat leverde niet alleen riskante situaties op voor medebezoekers, maar ook voor het personeel van de opvangcentra, beveiligers van het particuliere bedrijf Alpha Security en voor politieagenten.

De gemeente wil met Brijder Verslavingszorg en het Leger des Heils zo snel mogelijk harde afspraken maken om wapenbezit en -incidenten in hun onderkomens tegen te gaan. Die afspraken zijn geen overbodige luxe. Want eerder gesloten convenanten blijken in de praktijk dus een dode letter. Althans, dat kan uit het gemeentelijke Actieprogramma Sociale Veiligheid 2011 worden opgemaakt.

Wilma Bus van Brijder Verslavingszorg stelt dat zich in en bij de harddrugsgebruiksruimte aan de Gravinnesteeg weinig onveilige situaties hebben voorgedaan. ,,In anderhalf jaar tijd is een bezoeker door de politie opgepakt, omdat deze een nepvuurwapen op zak bleek te hebben. De bezoeker werd overigens niet in de gebruiksruimte betrapt, maar buiten. Zware harddrugsgebruikers hebben om verschillende redenen wel eens een aardappelschilmesje of een ander scherp voorwerp bij zich. Het gaat om verslaafden die op straat leven en voor hun eigen veiligheid willen zorgen. Maar mesjes worden bijvoorbeeld ook gebruikt als gereedschap, om er drugs mee te versnijden.''

,,Wanneer bezoekers van de gebruiksruimte een wapen bij zich blijken te dragen of betrokken raken bij een ander incident, kunnen zij door ons voor een bepaalde periode worden geweerd. Ze mogen dan wel hun methadon afhalen, maar moeten direct daarna het pand verlaten.''

Leger des Heils-manager Marcel Kooijman rept eveneens over een beperkt aantal incidenten. ,,In onze nachtopvang bleek één bezoeker een gaspistool bij zich te hebben. Wij merkten dat toen hij het pistool in zijn kluisje wilde opbergen. We hebben de politie ingeschakeld en de man mocht een tijdje niet meer de opvang in. Ook bij ons komt het voor dat verslaafde bezoekers om zich te beschermen of om drugs te versnijden een mes bij zich hebben.''

,,Wij hebben met Alpha Security intussen een aantal afspraken gemaakt om incidenten tegen te gaan. Zo zorgen zij er onder meer voor dat in de directe omgeving van onze panden niet in drugs wordt gehandeld.''

Bij de opvangcentra is eind vorig jaar een proef gehouden waarbij bezoekers voor binnenkomst werden gecontroleerd op wapenbezit, onder meer met mobiele detectiepoortjes. Binnenkort moet duidelijk worden of en zo ja: op welke wijze het fouilleren wordt voortgezet.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.