Bestuur past lijst PvdA Haarlem aan

Marceline Schopman© United Photos

Max Sipkes
Haarlem

Verdeeld. Dat is de Haarlemse afdeling van de Partij van de Arbeid over de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het gaat daarbij vooral om de positie van Marceline Schopman. Het partijbestuur heeft ingegrepen op de voordracht van de adviescommissie kandidaatstelling. Drie leden daarvan hebben zich nu teruggetrokken.

De commissie plaatste Marceline Schopman na drie gesprekken op een onverkiesbare twaalfde plaats op de lijst ondanks haar lange staat van dienst. „Er zijn drie gesprekken met haar geweest”, zegt Stan Kaatee die voorzitter van de adviescommissie was. Die commissie, waarin ook twee bestuursleden zaten, vond Schopman ongeschikt.

Het partijbestuur nam uiteindelijk met een minimale meerderheid het besluit om Marceline Schopman toch hoger op de lijst te plaatsen.

Ongeschikt

Ze staat voorlopig op de zesde plaats. Stan Kaatee heeft in een brief aan het partijbestuur gemotiveerd waarom de commissie Marceline Schopman ongeschikt vond. In een uitvoerige brief aan de leden is die kritiek, tot zijn ongenoegen, niet terug te vinden.

Partijvoorzitter Remy Wilshaus, die ook deel uitmaakte van de adviescommissie, schrijft in louter lovende bewoordingen over de mensen op de kandidatenlijst.

Over Schopman: ,,Marceline is de afgelopen acht jaar als fractielid en vice-fractievoorzitter een zichtbaar raadslid geweest met een grote achterban in Haarlem. Zij heeft goede contacten met andere partijen in de gemeenteraad, maar ook met bewoners en maatschappelijke organisaties in de stad.”

Stan Kaatee

Dat beeld is veel rooskleuriger dan wat de adviescommissie voor ogen heeft. Kaatee noemt de kandidatuur van Schopman ’omstreden in de PvdA afdeling’. Veel leden hebben zich geërgerd aan haar rol in de affaire rond Moussa Aynan afgelopen zomer.

Stan Kaatee: „De commissie heeft alleen gekeken naar inhoudelijke inbreng, draagvlak in de stad en ideeën voor de toekomst van de stad. Andere kandidaten scoorden daarin veel beter. Als persoonlijke ambities van een kandidaat belangrijker worden dan een bijdrage aan de partij, is het tijd om plaats te maken voor een nieuwe generatie. Je stelt een kandidaatstellingscommissie in om dit soort problemen voorafgaand aan de verkiezingen op te lossen."

Bezorgd

Het bestuur heeft zijn brief over Marceline Schopman niet aan de leden willen voorleggen ‘omdat we dat vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid niet gepast vinden’, zegt partijvoorzitter Remy Wilshaus.

De commissie is gevraagd een toelichting te geven op de besloten ledenvergadering. Stan Kaatee zal daarop ingaan, maar is op voorhand bezorgd over het gebrek aan eensgezindheid in de partij.

Op de voorlopige lijst staat Floor Roduner bovenaan. Hij is beoogd wethouder voor het geval de partij in de coalitie komt. Roduner neemt in elk geval geen zitting in de gemeenteraad na de verkiezingen in maart.

Op plek 2 staat nieuwkomer Isabelle Wisse, eigenaar van Nederlands Hout. Op 3 staat schaduwraadslid Ienke Verhoeff. Zij is beoogd fractievoorzitter. Plek vier wordt ingenomen door Maarten Wiedemeijer die ook niet eerder in de raad zat. Dat geldt ook voor plek 5 waarvoor journalist John Oomkes, die over enkele weken met pensioen gaat, is voorgedragen.

De leden stellen op zaterdag 9 december een definitieve lijst vast.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.