Privéverlichting voor fietsers langs de Geniedijk

Paul van der Kooij
Hoofddorp

Verlichting die aangaat als fietsers naderen en het pad langs de Geniedijk voor hen verlicht. Dat is een van de meest opvallende onderdelen van de nieuwe plannen voor het Geniepark dat rond het stuk dijk tussen Hoofddorp-station en het Fort bij Aalsmeer is gedacht.

Dat is een van de meest opvallende onderdelen van de nieuwe plannen voor het Geniepark dat rond het stuk dijk tussen Hoofddorp-station en het Fort bij Aalsmeer is gedacht.

Het moet de dijk, met goed toegankelijk groen erop en ernaast, aantrekkelijker maken voor passanten en werknemers van de (nieuwe) bedrijventerreinen eromheen. Van extra bruggetjes naar de dijk tot verhoogde vlonderpaden, trappen en ’zitelementen’.

Strak

Ook de dijk zelf, onderdeel van de Stelling van Amsterdam, verdient een oppepper. Zo krijgt het de oude strakheid terug en wil de Stichting Stadsherstel Amsterdam de acht munitiebunkers, met een bruto vloeroppervlak van tachtig vierkante meter, opknappen. Evenals de twee wat kleinere kazematten.

Een deel van die ruimtes kan uitgroeien tot creatieve broedplaatsen en met Restaurant Den Burgh wordt bekeken of daar een ’eenvoudige horecavoorziening’ mogelijk is.

Iepen

Ook komen er iepen, aan weerszijden van de dijk. Die bomen zijn historisch gezien beter dan populieren en gaan langer mee. Breken er takken, dan blijven ze eerder aan de boom hangen. Veiliger voor passanten dus. Ook gaan hun wortels minder agressief te keer onder het fietspad. Om de kans op iepenziekte te verkleinen, komen er diverse types.

Gingen eerdere plannen ervan uit dat het fietspad overal aan de beschutte noordkant van de dijk komt bij het stuk rond het fort in Aalsmeerderbrug gaat dat niet lukken.

Sluis

Ook het idee om het oude sluiscomplex hier te herstellen, haalt het voorlopig niet. Een fietstunnel onder het spoor, in het verlengde van het fietspad, zit er al evenmin in.

Rijnlanderweg en Aalsmeerderweg krijgen goed verlichte drempels, op plekken waar die wegen het pad kruisen. Ook kan de snelheid daar omlaag naar dertig kilometer per uur.

Het park krijgt aan de zuidkant de ruimte - tot honderdvijftig meter voor het voorkanaal. Aan de noordkant zal het vijftig meter voor het oude achterkanaal al afgelopen zijn.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.