Fietspaden eerst bij gladheidsbestrijding

Bart Boele
Hoofddorp

Fietspaden eerst is het devies bij de gladheidbestrijding komende winter in Haarlemmermeer.

De fietspaden blijken namelijk iets sneller te bevriezen dan de autowegen. Verder wordt door de gemeente meer overlegd met de meteoroloog over de kans op vorst in de polder, omdat die meer inzicht heeft in de mogelijkheid van het ontstaan van gladheid op de wegen.

Uit ervaring van de voorgaande winters blijkt bovendien dat het verstandig is om aan het begin van het seizoen, als er nog geen gladde wegen zijn gemeld, al de eerste strooiactie te houden. Op die manier wordt dooimiddel op het wegdek aangebracht, waardoor later minder hoeft te worden gestrooid om de gladheid te weren.

Het steenzout dat nu wordt gebruikt, is niet echt goed voor het milieu. Daarom wil Haarlemmermeer overstappen op bio-zout. Dat is volledig biologisch en een bijproduct van de productie van biogas bij bijvoorbeeld afvalbedrijf Meerlanden in Rijsenhout. Bio-zout is bovendien iets goedkoper dan steenzout. Niettemin wordt in Haarlemmermeer eerst de voorraad steenzout die er nog ligt opgemaakt.

De gladheidbestrijding kan nog verbeteren met de aanleg van eigen meetpunten verspreid over het wegennet van de gemeente. Zo’n meetsysteem geeft aanvullende informatie per locatie. Haarlemmermeer overweegt een dergelijk systeem in 2017 aan te leggen. De kosten zijn 90.000 euro eenmalig bij aanleg en jaarlijks 7.500 euro aan onderhoud. Eerst wordt geïnformeerd naar de ervaringen bij gemeenten die al een gladheidmeldsysteem hebben, zoals Amstelveen.

De gladheidbestrijding van afgelopen winter is geëvalueerd met de dorps- en wijkraden. Zij hebben aandacht gevraagd voor het strooien rond de chicanes op de Ringdijk. Dat punt wordt ’meegenomen’. De gewoonte om bij sneeuwval en langdurige gladheid maatwerk te leveren rond winkel- en verzorgingscentra, wijk- en dorpshuizen en scholen blijft.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.