Vaker hart- en vaatziekten bij allochtone Nederlander

Jan Peter Versteege

Apothekers en huisartsen moeten alert zijn op de risicofactoren bij patiënten met een niet-westerse achtergrond vanaf 30 jaar. Althans dat schrijven diverse zorgprofessionals in het jongste MFM, het Tijdschrift over praktijkgerichte farmacotherapie.

Bij dertig procent van alle sterftegevallen in Nederland spelen hart- en vaatziekten een belangrijke rol. Het hogere risico op hart- en vaatziekten bij mensen met een niet-westerse achtergrond heeft vaak een genetische oorzaak, maar ook factoren in cultuur, taalvaardigheid en opleiding spelen een rol.

Mensen met een west en zuidelijk Afrikaanse achtergrond hebben vaker een hoge bloeddruk en ook een ernstigere vorm. Mensen met een Zuid-Aziatische afkomst hebben meer kans op diabetes mellitus type 2.

Risico

Laaggeletterden hebben vaker een hoger risico vanwege hun ongezondere leefstijl. Tien procent van de Nederlanders en dertig procent van de migranten in Nederland zijn laaggeletterd. Dit vraagt van hulpverleners ’aanpak op maat, zij moeten hun advies aanpassen in die zin dat het voor de patiënt begrijpelijk en goed uitvoerbaar is.

Bij mensen met een niet-westerse achtergrond dus al op jongere leeftijd. Een voorbeeld is het geven van goede medicatie-instructies. Driemaal daags één tablet snappen veel mensen niet, zij slikken dan toch in één keer drie tabletten.

Voorlichting

Om dit probleem te voorkomen kunnen artsen en apothekers voorlichtingsmateriaal in de eigen taal inzetten, een professionele tolk inschakelen en controleren of de patiënt het begrepen heeft. Bijvoorbeeld door aan de patiënt te vragen hoe hij of zij thuis de medicijnen gaat gebruiken.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.