Provincie niet overtuigd van bredere Waarderweg

Henk Geist
Haarlem

De gemeente Haarlem heeft de provincie nog steeds niet kunnen overtuigen van de noodzaak van de verbreding van de Waarderweg. Volgens wethouder Joyce Langenacker (PvdA) speelt daarbij ook een rol dat Haarlem niets voelt voor een verdubbeling van de aansluitende Vondelweg.

De verdubbeling van de Vondelweg stuit op grote bezwaren bij bewoners van de aanpalende wijken. Uit een onderzoek van bureau Goudappel is gebleken dat die verdubbeling ook niet nodig is, maatregelen om de doorstroming te verbeteren door bijvoorbeeld de kruispunten uit te breiden, zouden toereikend zijn. De verdubbeling van de Waarderweg zou wel bijdragen aan een betere bereikbaarheid.

Maar de provincie is niet overtuigd van de ’robuustheid’ van de maatregelen voor de Vondelweg. De provincie wil daarom geen financiële bijdrage leveren aan de verbreding van de Waarderweg, het zou gaan om een ’desinvestering’ als ook niet de Vondelweg in ogen van de provincie afdoende wordt aangepakt. Voor verkeersmaatregelen in Haarlem is een potje van 3,7 miljoen euro beschikbaar. Dat bedrag blijft voorlopig nog wel voor Haarlem gereserveerd.

Langenacker voorziet dat er in deze bestuursperiode geen oplossing meer valt te verwachten. Dat zou betekenen dat een besluit over verdubbeling van de Waarderweg nog minimaal twee jaar op zich laat wachten.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.