Eigen woning en echtscheiding: niet echt eenvoudig, deel 2 (slot)

Goed Wonen
Haarlem

mr. Monica C. Th. Versteegh, verbonden aan RSM Niehe Lancée Kooij Belastingadviseurs N.V. te Haarlem, geeft tips en informatie over belasting- en woningbezit. Vragen of opmerkingen? E-mail: mversteegh@rsmnlk.nl

Bij een echtscheiding is het belangrijk stil te staan bij de fiscale gevolgen voor de eigen woning. De vorige keer schreef ik over de echtscheidingsregeling. Deze keer de situatie die tegenwoordig steeds vaker voorkomt: bij een echtscheiding blijven de minderjarige kinderen in de ouderlijke woning wonen, terwijl de ouders ieder ook nog afzonderlijk een andere woning huren. De ouders verblijven dan afwisselend de ene week in hun eigen huurwoning en de andere week in de woning bij de kinderen.

De vraag is dan: is de hypotheekrente voor de gezamenlijke woning nog aftrekbaar voor de man en de vrouw? Ik ga er vanuit dat de woning voor 50% eigendom is van de man en de andere 50% van de vrouw.

De hypotheekrente is alleen aftrekbaar indien het een eigen woning betreft. Een eigen woning wordt in de wet omschreven als een woning die de belastingplichtige of personen die behoren tot zijn huishouden, anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat.

De vraag is of hier dus sprake is van een eigen woning die als hoofdverblijf dient. Hoewel een dergelijke casus nog niet aan de belastingrechter is voorgelegd, zijn er twee argumenten om de woning toch als hoofdverblijf van zowel de man als de vrouw aan te merken. Het eerste argument is dat de minderjarige kinderen tot het huishouden van de man en het huishouden van de vrouw gerekend moeten worden. De kinderen zullen immers niet zelfstandig een huishouding (kunnen) voeren.

Dit argument is ook in overeenstemming met jurisprudentie van de Hoge Raad. Het tweede argument is dat de woning voor zowel de man als de vrouw nog steeds het hoofdverblijf vormt. In die woning zal voor beiden het centrum van hun maatschappelijke leven liggen. Zeker gelet op het feit dat in die woning de kinderen wonen.

Mochten deze argumenten de Belastingdienst niet overtuigen, dan is de hypotheekrente wellicht toch aftrekbaar op grond van de zogenaamde uitzendregeling. Deze regeling is bedoeld voor personen die tijdelijk naar het buitenland worden uitgezonden en hun eigen woning aanhouden waarbij deze niet aan derden ter beschikking wordt gesteld.

Op grond van de letterlijke tekst van dit artikel zou dit in de hier bedoelde situatie mogelijk ook uitkomst kunnen bieden.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.