Overheden en bedrijven ruziën over vuile grond Schiphol

Fokke Zaagsma
Schiphol

Drie overheden en drie bedrijven steggelen al zes jaar wie een forse bodemverontreiniging op de luchthaven Schiphol moet saneren. De gemeente Haarlemmermeer heeft nu het voortouw genomen om de impasse te doorbreken. Donderdag buigt de Raad van State zich over een eerder gestarte procedure.

Op 12 juli 2008 ging in een hangar op Schiphol-oost spontaan een sprink-lerinstallatie aan. Miljoenen liters bluswater, voorzien van een brandbestrijdingsproduct, liepen in de kelders van de hangar en werden naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie in de buurt afgevoerd.

Die installatie kon de hoeveelheid water niet aan en liep over, waarbij ook vervuild slib de installatie uitstroomde. Het hele terrein tot aan de Fokkerweg kwam onder het inmiddels schuimende water te staan. Om het water op z'n plek te houden, werd een bentonietwand rond het perceel aangelegd.

Kostbaar

Vanaf het begin wezen overheden, instanties en bedrijven naar elkaar als het gaat om de vraag wie verantwoordelijk is voor de (kostbare) sanering van het ondergelopen terrein. De hangar is van Schiphol en werd gebruikt door KLM. De provincie, belast met milieutoezicht, wilde van het hoogheemraadschap een plan van aanpak. Maar 'Rijnland' voelde zich niet verantwoordelijk en wees naar KLM.

De tijdelijke maatregelen, die nu al zes jaar dienst doen, werden wel in gezamenlijkheid getroffen. KLM, Schiphol en Rijnland betaalden de rekening. Provincie, gemeente en Rijnland stelden hangar-beheerder Evides verantwoordelijk, maar Evides vindt dat KLM en Schiphol verantwoordelijk zijn. Tot voorjaar 2013 werd met Evides gesproken, maar zonder resultaat.

Ten onrechte

In augustus 2013 bepaalde de Raad van State dat de provincie ten onrechte een dwangsom wilde opleggen aan Rijnland. Pikant detail was toen dat bleek dat Schiphol - eigenaar van de hangar - bij de provincie had gepleit voor een hogere dwangsom voor Rijnland.

Najaar 2013 nam de gemeente Haarlemmermeer het initiatief om met alle betrokkenen aan tafel te gaan. Doel is in eerste instantie om afspraken te maken over beheersmaatregelen, die een verspreiding van de verontreiniging moeten voorkomen.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.