Wakker liggen van zwart geld

Durk Geertsma

Dankzij de inkeerregeling hoeven zwartspaarders geen boete te betalen over ontdoken belasting. Maar treuzel niet, want als de belasting uw verzwegen spaargeld eerder op het spoor komt, dan volgt alsnog een hoge boete.

Het is een apart gezelschap dat dezer dagen te biecht gaat bij de Belastingdienst: ouderen van soms wel 90 jaar of ouder. Zij bekennen zwartspaarder te zijn en maken gebruik van de zogeheten inkeerregeling, waarbij ze verzwegen tegoeden zonder extra boetes bij de belasting kunnen opgeven.

In een ver verleden brachten veel mensen hun spaargeld naar een bank in het buitenland. Meestal vlak over de grens in Duitsland of België. Soms reden ze tijdens hun vakantie in Frankrijk even naar Luxemburg of Zwitserland om het geld op een rekening te stallen. Ze verzwegen hun vermogen voor de Belastingdienst. Hoe valt de burgerlijke ongehoorzaamheid te verklaren van een generatie die niet bekendstaat als opstandig? Zij hadden de oorlog meegemaakt en in armoe geleefd. Met hard werken en zuinig leven, hadden ze wat geld opzij kunnen zetten.

Dubbel gepakt

Maar wat bleek? Eerst moesten ze belasting betalen over hun loon. Vervolgens moesten ze ook nog belasting betalen over de rente op hun spaargeld, als die rente hoger was dan de vrijstelling. Het toptarief was ooit 72 procent. Ze voelden zich dubbel gepakt. Zonder wroeging wipten ze de grens over om hun geld veilig te stellen. Het werd massaal gedaan en niet alleen door de gefortuneerden. Er werd niet over gepraat en er kraaide geen haan naar. Intussen groeide het spaarcentje tot een aardig vermogen. In 2001 werd de vermogensbelasting vervangen door een rendementsheffing van 1,2 procent over het vermogen waarover belasting moet worden betaald. De boete voor mensen die ’vergeten’ waren hun tegoeden te melden, werd 75 tot 300 procent van de ontdoken belasting. Mensen die uit eigen beweging tot inkeer kwamen, hoefden slechts een boete van 30 procent te betalen.

Het aanbod leidde echter niet tot een grote stroom spijtoptanten. Geen wonder, want veel landen – zoals België, Zwitserland en Luxemburg – hadden een bankgeheim. Ook in Duitsland stond het veilig, zo meenden de belastingontduikers. In 2002 kreeg de Belastingdienst de beschikking over gegevens van ongeveer 10.000 Nederlanders die in 1994 een rekening hadden bij de kredietbank Luxemburg.

Bankgeheim

Tussen 2007 en 2011 kreeg de fiscus ook de gegevens in handen van duizenden rekeninghouders bij andere banken in Luxemburg, Duitsland, Liechtenstein en Zwitserland. België hief vervolgens zijn bankgeheim op, Oostenrijk en Luxemburg zijn dat van plan. Zwitserland, Liechtenstein en Andorra worden onder druk gezet hetzelfde te doen. Nederland heeft belastingverdragen met Duitsland en België en kan daar gegevens van Nederlandse rekeninghouders opvragen. De fiscus weet of u een bankrekening heeft in een van de landen van de Europese Unie, Oostenrijk en Luxemburg nog even uitgezonderd. Via de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting wordt die kennis zichtbaar, hoewel het saldo onbekend is.

Het gevolg laat zich raden: de zwartspaarder slaapt minder goed. Daar komt bij dat veel belastingontduikers op leeftijd zijn. Ze zijn al lang met pensioen en hebben het geld niet hard nodig. Ze weten dat hun nabestaanden straks een probleem hebben als een beduimeld spaarboekje opduikt. Die zijn dan niet alleen erfbelasting verschuldigd, maar worden ook met een forse boete gestraft voor het verzwijgen van het vermogen.

Maak haast

Gelukkig heeft de overheid besloten tot een tijdelijke versoepeling van de inkeerregeling. Tot 1 juli 2014 hoeft geen boete te worden betaald over de ontdoken belasting. De zwartspaarders moeten wel gewoon belasting betalen over die verzwegen buitenlandse tegoeden. Er geldt een navorderingstermijn van twaalf jaar, zodat ze over die periode ook rente moeten betalen over de nog niet opgelegde belasting. Het is wel verstandig haast te maken met de inkeer. Want als de Belastingdienst de zwartspaarder al op de korrel heeft, is de inkeerregeling niet van toepassing en kan alsnog een forse boete worden opgelegd. Na 1 juli geldt de 30 procents boete, een jaar later wordt die opgehoogd naar 60 procent.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.