Spaarne Ziekenhuis ontsloeg twee mensen na inkijken patiëntendossier

Jacob van der Meulen
Haarlem

Het Spaarne Ziekenhuis heeft twee zorgverleners ontslagen nadat zij zonder toestemming een patiëntendossier in hadden gekeken. Zij waren niet betrokken bij de behandeling.

De ontslagen hadden plaats in 2011, zo maakt het ziekenhuis bekend. Voor het inkijken van digitale dossiers bestaat een gedragscode. Er volgden na de ontslagen ook verdere maatregelen, zoals een bewustwordingscampagne met als gevolg dat deze excessen volgens het ziekenhuis sindsdien niet meer hebben plaatsgevonden.

Binnen het Spaarne Gasthuis is de toegang van zorgverleners en andere ziekenhuismedewerkers tot medische dossiers technisch beperkt tot de gegevens die nodig zijn voor het uitoefenen van de functie. Dat wil zeggen de behandeling of verzorging van patiënten die daadwerkelijk aan hun zorg zijn toevertrouwd.

In specifieke gevallen kan het voorkomen dat de toegang te beperkt is, zo is in de praktijk gebleken. Daarom heeft het Spaarne Gasthuis de zogenoemde Break the Glass-functie ingevoerd. Indien een medewerker gegevens van een patiënt wil inzien die buiten geautoriseerde toegang liggen verschijnt een pop up met de melding ’U probeert een dossier te openen waarvoor u niet bevoegd bent’.

Maatregel

In spoedgevallen is het belangrijk dat de zorgverleners toch bij een - al bestaand - dossier van een patiënt kan. Bijvoorbeeld als de patiënt onwel is of met de ambulance binnenkomt. Dan moet de zorgverlener door Break the Glass. Er moet een reden worden opgegeven voor toegang. Deze reden wordt geregistreerd. Als er afwijkingen zijn wordt dit gemeld bij de functionaris gegevensbescherming van het ziekenhuis. Dan volgt een gesprek met de betrokken medewerker.

Indien hij of zij de toegang niet deugdelijk kan motiveren volgt een maatregel. Afhankelijk van de situatie kan dit ontslag zijn.

Het Spaarne Gasthuis zegt de handhaving van privacy van patiënten uitermate belangrijk te vinden. In december 2017 is daarom opnieuw een nieuwe bewustwordingscampagne gestart. Ook wordt gewerkt aan een verplichte e-learning over privacy die alle medewerkers volgen.

Barbie

De privacy van patiënten kwam onlangs in het nieuws toen bleek dat tientallen medewerkers van het Haga-ziekenhuis in Den Haag ongeoorloofd inzage hadden in het medische dossier van Samantha de Jong, beter bekend als realityster Barbie. Het ziekenhuis bevestigde daarna dat er vorige maand een intern onderzoek is geopend.

De Jong werd begin dit jaar met spoed opgenomen na het innemen van een overdosis drugs. Vervolgens bleek bij een routineonderzoek van het ziekenhuis dat tientallen medewerkers haar dossier hadden ingezien, terwijl zij mogelijk niet bij de behandeling betrokken waren.

Het ziekenhuis verklaarde dat er maatregelen kunnen worden getroffen tegen medewerkers die ongeoorloofd het dossier hebben ingezien. Het Westfriesgasthuis in Hoorn heeft vorig jaar een werkneemster op staande voet ontslagen nadat zij - zonder daar recht toe te hebben - een elektronisch patiëntendossier had ingekeken.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.