Informateur Litjens: VVD Bloemendaal aan zet

De nieuwe raad van Bloemendaal© Archieffoto

Margot Klompmaker
Bloemendaal

Een coalitie VVD-CDA-GroenLinks of VVD-CDA-D66. Dat zijn de meest haalbare politieke coalities in Bloemendaal, zo blijkt uit het verslag van informateur Pieter Litjens. Erg verrassend is die conclusie niet, de twee varianten deden een paar weken geleden ook al de ronde.

Volgens Litjens is duidelijk dat er geen draagvlak is voor een raadsbreed akkoord, er zal een coalitie moeten komen.

De VVD wil het liefst een coalitie VVD, CDA en GroenLinks, omdat die bestaat uit een samenwerking tussen drie van de vier partijen met de meeste zetels.

Bovendien zijn de drie winnaar van de verkiezingen. Ook GroenLinks (GL) vindt dit de meest logische coalitiemogelijkheid met daarbij de mogelijkheid van deelname van Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal als vierde partij. Ook noemt GL de mogelijkheid voor een brede coalitie van VVD, D66, CDA en GL.

D66 wil het liefst een coalitie VVD, CDA en D66. Het CDA kiest voor VVD, CDA en D66, omdat die partijen elkaar inhoudelijk programmatisch het meeste benaderen.

Hart voor Bloemendaal (HvB) heeft de voorkeur voor een coalitie van GroenLinks, D66, CDA en HvB. De PvdA wil het liefst een brede coalitie van VVD, CDA, GroenLinks en D66.

Liberaal Bloemendaal (LB) sluit de VVD uit en steunt alléén een coalitie van partijen van gelijkwaardige grootte, namelijk het CDA, D66 en GroenLinks.

Die zouden een minderheidscoalitie kunnen vormen met gedoogsteun van LB, PvdA, HvB en mogelijk ook VDB. Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal (VDB) heeft aangegeven een voorkeur te hebben voor een coalitie van VVD, GL, CDA en VDB.

Uit de gesprekken blijkt volgens Litjens dat een minderheidsvariant (met gedoogsteun) geen voorkeur heeft van de meeste partijen.

Kortom: een meerderheidsvariant van drie partijen bestaande uit VVD-CDA-GL of VVD-CDA-D66 zijn de meest haalbare coalitiemogelijkheden.

Volgens de informateur hebben een groot aantal partijen aangegeven een niet té brede meerderheidscoalitie te vormen ’om nadrukkelijk ruimte te houden voor het democratische belang van oppositie en samenwerking in de raad’.

Litjens aanbeveling ligt voor de hand: de VVD, als grootste partij, zou op korte termijn de mogelijkheden van een coalitie van VVD-CDA-GL of VVD-CDA-D66 nader dienen te onderzoeken.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.