'Rijk moet extra onderzoek doen windparken op zee'

Fokke Zaagsma
Zandvoort

Het Rijk moet extra onderzoek doen voordat het dicht op de kust in de Noordzee nieuwe plekken aanwijst voor de bouw van windmolenparken.Die oproep doet de landelijke Commissie voor de Milieueffectrapportage.

Deze onafhankelijke club deskundigen plaatst kanttekeningen bij de zogeheten structuurvisie Wind op zee.

Binnen twee weken komen ministers Henk Kamp en Melanie Schultz waarschijnlijk met hun oordeel of er binnen de tot nu toe heilige grens van twaalf zeemijlen honderden windmolens mogen worden gebouwd voor de kust van Zandvoort en Noordwijk.

Bij Zandvoort kan een windmolenpark op 5,4 kilometer uit de kust verrijzen met 170 meter hoge masten.

De commissie voor de milieueffectrapportage maakt zich zorgen over het milieu, de dieren in zee en vraagt zich af of dat bouwen dicht op de kust daadwerkelijk de gewenste opbrengst heeft. Er is volgens deze commissie 'onvoldoende informatie' voorradig om beslissingen te nemen. ,,Uit het rapport wordt niet duidelijk welke locaties van windparken het beste scoren op energieopbrengst, natuur en milieu.''

De kustwacht, de ANWB en de professionele visserij gaven eerder al aan moeite te hebben met de windmolens die volop in het zicht dicht bij het strand komen te staan. Het grootste protest komt bij de kustgemeenten vandaan. Die vrezen dat het toerisme zware klappen krijgt te verwerken wanneer de windturbines het karakter van een open zee dwarsbomen.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.