Vragen over belastingvrij schenken

Ed Brouwer

Sinds kort zijn de regels om belastingvrij te schenken door het kabinet Rutte verruimd. Iedereen mag tot een ton schenken. Een familierelatie is niet meer noodzakelijk om vrijstelling te krijgen. Voorwaarde is wel dat de ontvanger het geld gebruikt voor hypotheek of aflossing.

Het CBS becijferde dat 96 procent van alle 65-plussers over een vermogen beschikt van gemiddeld 108.000 euro. We schreven er eerder over in deze bijlage Werken.

Vraag: een ton voor alle 65-plussers. Dan is Nederland wel heel erg rijk! Of heeft u zich vergist?

Een CBS-woordvoerder zegt: „Het gemiddeld vermogen van huishoudens met een 65-plusser als kostwinner was 245.000 euro in 2011, inclusief eigen huis. Bezien we hun financiële bezittingen (dus zonder huis), dan heeft 96 procent van de 65-plushuishoudens een vermogen van gemiddeld 108.000 euro.” Maar het gemiddelde vermogen zegt weinig over individuele vermogens. Het aantal 65-plushuishoudens dat meer dan 1 miljoen euro bezit, is beperkt, maar duwt het gemiddelde flink omhoog. Het aantal huishoudens met weinig bezit, is vele malen groter.

U schrijft dat je belastingvrij een ton kunt schenken als de ontvanger het geld investeert in zijn woning. Onder welke voorwaarden kun je belastingvrij schenken voor een verbouwing?

Aan een belastingvrije schenking voor een verbouwing zitten twee belangrijke voorwaarden. De eerste voorwaarde die het Rijk stelt, is dat de ontvanger de schenking binnen drie jaar gebruiken voor verbetering of onderhoud van de eigen woning. Daarnaast moeten u en de ontvanger schriftelijk kunnen aantonen dat de schenking daadwerkelijk door u is betaald en door de ontvanger is gebruikt voor kosten van verbetering of onderhoud van zijn eigen woning. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van bonnen en afschriften.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.