Onrust over 'grensoverschrijdend gedrag' kleuters Haarlemse basisschool

Arthur de Mijttenaere
Haarlem

Directeur Mariëtte ten Oever van de Haarlemse basisschool De Peppelaer zegt dat de onrust over grensoverschrijdend gedrag tussen kleuters grotendeels is weggenomen. Na een informatieavond voor de ouders uit de bewuste klas zijn de ouders volgens haar gerustgesteld naar huis gegaan.

Vorige week is een ouderbrief rondgestuurd en heeft een informatieavond met een jeugdarts van de GGD Kennemerland plaatsgevonden. Ook heeft een ouder bij de zedenpolitie melding gemaakt van het grensoverschrijdende gedrag. Er is geen aangifte gedaan.

Volgens een politiewoordvoerder en de school gaat het om gedrag binnen een kleutergroep, waarbij niet één aanstichter is aan te wijzen. Directeur Mariëtte ten Oever van de basisschool bevestigt de onrust.

In haar ouderbrief staat: ’In een kleutergroep is sprake geweest van grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen. Kinderen zijn thuis en op school verder gegaan dan wat bij de gewone ontwikkeling hoort, in het ontdekken van hun en elkaars lichaam’.

En verder schrijft zij in de brief: ’Het heeft onze hoogste prioriteit en zorg gekregen, waarbij externe deskundigen advies hebben gegeven over het herstellen van de rust en veiligheid.’

Geëmotioneerd

Het vreemde gedrag is volgens ouders, die anoniem willen blijven, ontdekt bij een ouder thuis waar de kinderen boven aan het spelen waren. Toen het daar opvallend stil was, was dat voor een van de ouders aanleiding een kijkje te gaan nemen. De ouders zijn geëmotioneerd en kaarten de zaak aan omdat zij vinden ’dat de bron van de incidenten moet worden opgespoord’.

De bal is twee weken geleden gaan rollen. Het grensoverschrijdende gedrag bij de groep kinderen bleek ook op school voor te komen. Ten Oever wil de vraag niet beantwoorden waarom en hoe dit in de beschermde omgeving van de school heeft kunnen gebeuren en verwijst voor verdere vragen naar de politie. De politie gaat evenmin op deze vraag in maar benadrukt dat de school het incident ’voortvarend en goed’ heeft opgepakt door met de ouders in gesprek te gaan en door de informatieavond te houden.

Ook schooldirecteur Ten Oever zegt dat de onrust na de ouderavond grotendeels is weggenomen. Na de informatieavond voor de ouders uit de bewuste klas zijn de ouders volgens haar gerustgesteld naar huis gegaan.

Jeugdarts

Een jeugdarts van de GGD (afdeling jeugdgezondheidszorg) was aanwezig op de ouderavond om vragen van ouders en leerkrachten te beantwoorden. De GGD wil niet op dit specifieke geval ingaan.

Een jeugdarts: ,,Het is onze inschatting dat het incident geen grote maatschappelijke onrust zal veroorzaken. Wanneer dat wel zou zijn verwacht, was de psychosociale hulp coördinator van de GGD in beeld gekomen. Maar dit is bij basisschool de Peppelaer niet aan de hand geweest.’’

De GGD heeft de ouders het advies gegeven met de kinderen in gesprek te gaan. ,,Heel belangrijk is dat als een kind iets wil vertellen, dat ouders daar rustig de tijd voor nemen en soms moeten vragen: kun je er meer over vertellen?’’

Ouders wordt afgeraden kinderen uit te vragen, aldus de jeugdarts. ,,Belangrijk is het normale leven te laten doorgaan en goed op te letten of ouders veranderingen in het gedrag van een kind zien. Als ouders zich zorgen maken, moeten ze hulp erbij zoeken.’’

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.