Hoop voor oude bloemenkassen bij Rijsenhout

Wessel Mekking
hoofddorp

Er gloort hoop voor oude, in onbruik geraakte bloemenkassen bij Rijsenhout. Als er concrete (bouw)plannen worden ingediend, of de gemeente Haarlemmermeer komt met een ’gebiedsvisie’, dan wil de provincie Noord-Holland de bestemming ’glastuinbouwconcentratiegebied’ loslaten.

Het gaat dan vooral om de oude kassen tussen de Ringdijk en Heermanszwet en Rijshornstraat, maar ook het gebied tussen Aalsmeerderweg en Heermanszwet. Lokale kwekers weten al jaren dat er geen toekomst in de glastuinbouw daar zit. De kassen zijn te oud en de kavels te klein om nieuwe neer te zetten, zo daar al emplooi voor zou zijn. Bloemen komen tegenwoordig vooral uit Afrika en Zuid-Amerika.

De provincie hield niettemin vast aan de bestemming glastuinbouw waardoor er niks anders mag komen. De leegstaande kassen zijn inmiddels ernstig in verval geraakt en zijn de Rijsenhouters al jaren een doorn in het oog.

Nu ligt er een nieuw uitvoeringsprogramma van Greenport Aalsmeer. De drie provincies en de zeven gemeenten die daarin samenwerken met de stadsregio hebben alle glastuinbouw in kaart gebracht en gecategoriseerd.

De kassen oostelijk van Heermanszwet en Rijshornstraat zitten in de categorie ’transformatiegebieden en verspreid glas’. Het zijn ’afwegingsgebieden’ geworden. B en W van Haarlemmermeer werken daarvoor de ’ruimtelijke en economische visie Rijsenhout’ uit, oftewel er wordt gekeken wat er op dat gebied mogelijk is. Woningbouw maakt mogelijk een kleine kans, ondanks dat er in Rijsenhout nauwelijks huizen mogen gebouwd vanwege Schiphol.

Het kassengebied ten oosten van de Aalsmeerderweg aan de zuidkant van Rijsenhout wordt door Greenport Aalsmeer nu ’kleinschalig (glas)tuinbouwgebied’ genoemd. Hier is volgens het uitvoeringsprogramma teeltareaal te winnen door herstructurering. De kavels zijn nu te klein voor grootschalige voorzieningen en een duurzame aanpak. ,,Er moet worden gezocht naar slimme combinaties.’’

Het derde kassengebied van Rijsenhout, tussen Aalsmeerderweg en Heermanszwet, is ’tuinbouwgebied met maatwerkopgave’. ,,Minder kansrijk voor herstructurering naar modern glas. Er zijn wel toekomstbestendige bedrijven. Verkennen welke ontwikkelingskansen er zijn voor andere functies. Lokaal maatwerk’’, aldus Greenport. Ook hier dus mogelijkheden om er iets anders te doen dan bloemenkassen neerzetten. Of dat op korte termijn kan, valt te betwijfelen. Greenport moet een en ander nog uitwerken en Haarlemmermeer is nog bezig om plannen te maken. Er wordt gedacht aan 2018.

Het gebied tussen Aalsmeerderweg en snelweg A4 ten zuiden van Rijsenhout, PrimA4a, blijft bestemd voor grootschalige tuinbouw. Elders in Haarlemmermeer is ook nog glastuinbouw te vinden: bij Buitenkaag en Lisserbroek. Die vallen in de categorie ’transfergebieden en verspreid glas’. Bestaande glastuinbouwbedrijven houden hun bestemming, maar er kan op termijn iets anders met de grond worden gedaan.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.