Burgemeester Bloemendaal: ’Onderzoek Elswoutshoek’

Elbert Roest.© Archieffoto

Margot Klompmaker
Bloemendaal

Burgemeester Elbert Roest van Bloemendaal dringt bij de nieuwe raad aan op ’concrete stappen om het dossier Elswoutshoek (verder) tot rust te brengen’. Roest schrijft dit in een brief aan de net geïnstalleerde raadsleden.

Volgens hem is het ,,dringend gewenst waarheidsvinding te (laten) plegen op de gebeurtenissen in 2014, conclusies te trekken en waar mogelijk te verzoenen. Hoewel ik als burgemeester dit proces zelf ter hand kan nemen, heeft het mijn stellige voorkeur dat u als gemeenteraad het voortouw neemt.’’ Met andere woorden: Roest vindt een onderzoek naar de bestuurlijke gang van zaken rond Elswoutshoek op zijn plaats en wacht op een voorzet van de raad.

Hij wordt op zijn wenken bediend: PvdA en Liberaal Bloemendaal hebben inmiddels een motie ingebracht in de raad voor een onafhankelijk onderzoek naar de e-mailwisseling van college en ambtenaren in de periode 2014-2015 en hun correspondentie met derden. Het gaat om dezelfde e-mails die ter sprake zijn gekomen tijdens de rechtszaak van Marielys Roos afgelopen dinsdag. Daaruit zou blijken dat de gemeente gehandeld heeft in strijd met de integriteitsnormen. PvdA en LB roepen op tot een onafhankelijk en volledig onderzoek naar de betrokkenheid van wethouders, burgemeester, raadsleden en derden bij de gang van zaken destijds. De motie zal worden behandeld op een speciale raadsvergadering op 12 april.

In zijn brief gaat Roest in op de bestuurlijke onrust van de afgelopen jaren. Volgens hem zijn die het gevolg van een aantal zaken: Elswoutshoek, maar ook de fusie Bennebroek-Bloemendaal, de economische crisis, de verplichte actualisatie van bestemmingsplannen, een nieuw gemeentehuis. Ook noemt hij het voortijdige vertrek van burgemeesters, wethouders, griffiers en de gemeentesecretaris. Op de vraag waarom al deze bestuurders en ambtenaren zijn vertrokken gaat Roest niet echt in.

De toekomst is hoopvol, vindt Roest. De beleidsuitgangspunten zijn wat hem betreft: maatwerk per dorp, meer werk maken van burgerparticipatie, meer oog voor de samenwerking Bloemendaal-Heemstede en de relatie van Bloemendaal met de omliggende regio, en werken aan een betere bestuurscultuur.

Wat zijn eigen rol betreft stelt Roest voor hem onder meer de portefeuille handhaving te geven, zodat de bestuurder die de vergunningen verleent en die de vergunningen handhaaft niet dezelfde persoon is.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.