Drie stadsbouwmeesters met elkaar in gesprek in ABC

Henk Geist
Haarlem

Drie (oud)stadsbouwmeesters gaan zondagmiddag in het ABC Architectuurcentum in Haarlem met elkaar in gesprek over ruimtelijke kwaliteit. Aan het woord komen Siem Schaafsma (voormalig gemeente-architect Velsen), Max van Aerschot (stadsbouwmeester Haarlem) en Joop Slangen (‘polderarchitect’ Haarlemmermeer).

Het debat vormt de afsluiting van de tentoonstelling Gemeente-architecten van Velsen 1902-1998. Het gesprek spitst zich toe op de rol en betekenis van stadsbouwmeesters voor het ‘bewaken van ruimtelijke kwaliteit’. Wat kunnen en wat willen zij? Wat kan hun rol in de toekomst zijn?

Wie zijn de bewakers van de ruimtelijke kwaliteit in de toekomst? Dat is de centrale vraag nu de rijksoverheid zich steeds verder terugtrekt uit het ruimtelijk domein en de omgevingswet, het instrumentarium van de gemeente om de ruimtelijke inrichting te beïnvloeden, gaat veranderen.

,,Gaat de gemeente nu de rol van de rijksoverheid overnemen?’’, stelt het ABC in zijn aankondiging. ,,Wie zorgt er voor de visievorming, kwaliteitsbewaking en in- en externe coördinatie van vakdisciplines? Wie geeft richting aan de positionering van bijvoorbeeld Haarlem en omliggende gemeenten in relatie tot ontwikkelingen in de regio zoals Metropoolregio Amsterdam en de ruimtelijke gevolgen daarvan? Is er met het oog op deze ontwikkelingen behoefte aan een stadsarchitect en –bouwmeester of vergelijkbare functies?’’

Aanvang 15.00 uur, entree 5 euro. Het ABC Architectuurcentrum is te vinden aan het Groot Heiligland 47.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.