School leert lessen uit zaak Raymond

Leontien van Engelen
haarlem

Schooldirecteur Egbert Raateland en Sophie de Boer, lid van het college van bestuur van Dunamare, betreuren het dat de schoolloopbaan van Raymond Theunisz voortijdig is beëindigd. Zij willen erop wijzen dat het om een zeer uitzonderlijk geval gaat.

Dagelijks bezoeken duizenden kinderen de Dunamare-scholen terwijl in heel Zuid-Kennemerland maar dertig thuiszitters zijn. De Boer: ,,Wij slagen er aardig in om zo veel mogelijk mensen naar school te krijgen. De voorzieningen zijn goed op peil.''

Geen welles/nietes-spelletje

Zij willen graag in zijn algemeenheid reageren op de geschiedenis van Raymond, maar ze willen er geen welles/nietes-spelletje van maken in de krant. Op school is er naar aanleiding van de geschiedenis van Raymond in ieder geval een aantal lessen geleerd. Raateland: ,,Ik kan me voorstellen dat je als ouder met de handen in het haar komt te zitten als jouw kind niet meer naar school kan en niemand kan helpen. Ik pleit er daarom voor dat ouders, school en externe partijen beter moeten samenwerken in het belang van het kind. Nu stokt het overleg nog wel eens. Een betere afstemming is nodig, in plaats van een situatie dat school en ouder tegenover elkaar komen te staan.''

Buitenproportioneel

Over de communicatie met vader Jaap Theunisz zegt hij: ,,Hoewel ik aan deze zaak buitenproportioneel veel uren heb moeten besteden aan deze zaak, vind ik dat de contacten met de ouders altijd heel belangrijk zijn en blijven. We hebben elke week contact met de ouders. De mentor belt altijd, zelfs als er niets te melden valt. En we documenteren alles netjes. Ik had in dit geval beter met betrokkenen kunnen communiceren.''

Met de externe partij Megakids bestaat er geen goede samenwerking. De Boer: ,,Ze zijn intrinsiek gemotiveerd. Maar we hebben een visieverschil met ze.'' Raateland: ,,Er is in eerste instantie naar het kind gekeken door beide partijen en pas daarna naar de financiële consequenties. Een driehoek zoals ik voorstelde, is met anderen wel mogelijk. Dan gaat het goed. Met Megakids ging de samenwerking niet fijn.''

Leermoment

De school kon niet voldoen aan alle kosten van Megakids. Daardoor kon niet worden betaald en er was geen andere mogelijkheid meer om Raymond Theunisz les te geven. Dat het zo uit de hand kon lopen met misverstanden over afspraken en tarieven, noemt Raateland een 'leermoment.' ,,Nu zorg ik voortaan altijd voor een contract van tevoren. Dan weet ik om welke tarieven het gaat en hoeveel uren'' Volgens De Boer gaat de discussie niet over de hoogte van het bedrag dat aan Megakids moest worden betaald. ,,We konden simpelweg niet veel betalen vanwege wet- en regelgeving. Megakids is geen onderwijsinstelling, daar kan geen onderwijsgeld heen. We zijn er ondertussen wel UITgekomen met Megakids.''

Overheadskosten

Met De Boer werpt Raateland het verwijt verre van zich dat onderwijsgeld dat speciaal voor Raymond Theunisz is bedoeld in de overheadskosten zou zijn verdwenen.

Raateland: ,,Dat bestrijd ik ten zeerste. Het grootste deel van het geld dat hier binnenkomt, gaat naar personeelskosten. Om aan de Wet voor expertisecentra te voldoen, moet je echt wel wat doen. Ik snap wel dat ouders dit verwijt hebben, maar het is niet zo.'' De Boer: ,,Als ouder zie je niet direct wat er met dat geld gebeurt.''

Op de Prof. Dr. Gunningschool voor voortgezet speciaal onderwijs zitten bijna vierhonderd leerlingen. ,,Wij zijn een school die tijd heeft om kinderen intensief te ondersteunen. Dat is ook succesvol gebleken. Het bieden van passende examens is een van onze stokpaardjes. Zo bieden we perspectief.'' Hij wil maar zeggen: de samenwerking gaat vele malen goed en een enkele keer fout.

Thuiszitters

Haarlem telt dertien thuiszitters, heel Zuid-Kennemerland dertig. De Boer: ,,Wij slagen er aardig in om zoveel mogelijk mensen naar school te krijgen. Maar soms verwachten ouders meer dan wij kunnen. Dat zijn zeer extreme situaties.''

Dat Dunamare met 24 scholen een monopoliepositie heeft verworven in Zuid-Kennemerland betekent volgens De Boer een extra verantwoordelijkheid om leerlingen binnenboord te houden. Ook al beweren anderen dat Dunamare die machtspositie misbruikt. ,,Dat is de keerzijde. Wij vinden dat we altijd een alternatief moeten bieden. Het kan gewoon niet dat wij kinderen afwijzen omdat ze daarna nergens meer terecht kunnen. Als College van Bestuur zeggen we wel eens tegen een school: jij bent nu aan de beurt om deze leerling op te pakken. Een leerling zonder school: dat kan niet meer. Voordat Dunamare ontstond had je een veel grotere groep leerlingen die niet op school zaten. De minder gewenste leerlingen werden als hete aardappels heen en weer geschoven. Dat aantal is nu een stuk kleiner geworden.''

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.