WOZ zal voorlopig blijven stijgen

Margot Klompmaker
Haarlem

De WOZ-waarde van koophuizen gaat weer iets omhoog na zes jaar. Het bepalen van de waarde onroerende zaken (WOZ) volgt de stijgende huizenprijzen met een jaar vertraging.

Na 2010 nam de WOZ-waarde steeds verder af, geheel in lijn met de crisis in de huizenverkoop. Sinds vorig jaar zitten de huizenprijzen weer in de lift, dus stijgt ook de WOZ-waarde.

De waardebepaling van koopwoningen is onder meer van belang voor de gemeentelijke belastingen, zoals onroerendezaakbelasting (ozb), rioolheffing, waterschapsbelasting en afvalstoffenheffing. De gemeente baseert zich daarbij op de waarde van een koopwoning.

De ozb is een percentage van de WOZ. De gemeente mag dit percentage jaarlijks aanpassen. Bij dalende WOZ-waarden verhogen gemeenten meestal het percentage om toch tot een sluitende begroting te komen. Een lagere WOZ-waarde kan zo tot een hogere ozb-aanslag leiden.

Ontwikkeling

De vertraging in het vaststellen van de waarde komt doordat de gemeente zijn schattingen baseert op gegevens van zo’n anderhalf jaar geleden. De peildatum van de WOZ voor dit jaar was 1 januari 2015. Daarbij is vooral gekeken naar de ontwikkeling van de huizenmarkt medio tot eind 2014. De stijgende huizenprijzen van dit moment zullen pas in 2018 ook in de WOZ-bepaling zichtbaar worden.

Voor het bepalen van de WOZ wordt gekeken naar totaal aantal bestaande woningen in een gemeente, zowel huur- als koopwoningen. In een stad met dure koopwoningen maar ook veel huurwoningen (Amsterdam bijvoorbeeld) zal de WOZ lager uitvallen dan in een gemeente met eveneens dure koopwoningen maar weinig huurwoningen (Bloemendaal).

Voor het bepalen van de waarde van een woning heeft de gemeente verschillende mogelijkheden. De taxateurs kijken naar de verkoopprijzen van soortgelijke woningen in de buurt. Of de gemeente neemt een bepaalde woning als ijkpunt en waardeert vergelijkbare woningen in de buurt voor hetzelfde bedrag.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.